איך סוגרים תיק פלילי

קיבלת זימון לחקירה במשטרה ונפתח נגדך תיק פלילי? התרחיש הטוב ביותר הוא סגירת התיק בשלב זה, אולם אף אם הוגש נגדך כתב אישום, יש מה לעשות! במאמר זה נסביר כיצד אפשר להביא לסגירת תיק פלילי, החל משינוי עילת הסגירה וכלה בביטול כתב אישום.

חקירה במשטרה

השלב הראשון של ההליך הפלילי הוא בדרך כלל זימון לחקירה במשטרה ומטרתם של החוקרים היא כמובן להוציא כמה שיותר מידע מן הנחקר על מנת לבסס את החשד נגדו. חשוב להבין, כי לאופן התנהלותו של החשוד בחקירה, יש השלכה ישירה על תוצאותיה ומשום זאת, עם קבלת הזימון לחקירה, יש לפנות אל עורך דין פלילי לקבלת ייעוץ משפטי.

חשודים רבים סבורים כי הם יכולים להתמודד עם החקירה בעצמם ואין להם צורך בייצוג משפטי, אולם המציאות מלמדת אחרת. ראשית, סיטואציה של חקירה במשטרה היא מלחיצה מאוד ואינה נעימה לאף אדם, בוודאי לא לאדם הנורמטיבי אשר זו לו הפעם הראשונה בחקירה משטרתית.

מטבע הדברים, כאשר אדם לחוץ מאוד, הוא אינו מפעיל שיקול דעת מלא ויכול להזיק לעצמו בעת שיחה עם החוקרים.

על כן, יש צורך מובהק בייעוץ משפטי טרם חקירה. עורך הדין מכין את החשוד לחקירה, מסביר לו כיצד היא עתידה להתנהל, מנחה אותו כיצד להתנהג במהלכה וממה להיזהר על מנת להימנע מהפללה עצמית.

עוד נוסיף כי כאשר עורך הדין נמצא בתמונה בשלב מוקדם, הוא יכול להגן על החשוד טוב יותר. למשל, על ידי כך שיבהיר לצוות החוקרים כי חשדם איננו מבוסס ומכאן להוביל לסגירת התיק ללא המשך הליכים. כמו כן, באפשרותו של עורך הדין להשפיע על עילת הסגירה של התיק, אשר לה משמעות רבה עבור החשוד, כפי שיפורט להלן.

סגירת תיק פלילי- שלב החקירה

כאשר נפתח תיק פלילי, התרחיש הטוב ביותר הוא סגירת התיק בשלב החקירה במשטרה, ללא שהוגש כתב אישום. כאמור מעלה, פנייה מוקדמת לעורך דין פלילי מנוסה וותיק, תגדיל באופן משמעותי את הסיכוי לסגירת התיק ויכולה גם להשפיע על עילת הסגירה, כפי שנסביר להלן.

כל תיק פלילי, נסגר באחת משלוש עילות חוסר אשמה, העדר עניין לציבור וחוסר בראיות:

  • חוסר אשמה:חקירה משטרתית תיסגר בעילה זו, כאשר אין ראיות הקושרות את החשוד לביצוע העבירה ומכאן הרי שלא ניתן לייחס לו אשמה.
  • העדר עניין לציבור: תיק פלילי ייסגר בשל העדר עניין לציבור, כאשר סברה המשטרה כי אין אינטרס ציבורי להעמיד לדין את החשוד בנסיבות המקרה.
  • חוסר בראיות: זהו מצב שבו אין למשטרה די ראיות, על מנת לבסס הרשעה בפלילים.

תיק פלילי אשר נסגר בשתי העילות האחרונות, מותיר אחריו רישום משטרתי, אולם כאשר התיק נסגר בגין חוסר אשמה, לא יוותר רישום מן החקירה.

רישום פלילי

לרישום משטרתי יכולה להיות השפעה שלילית על חייו של אדם, למשל, לפגוע בשמו הטוב, כאשר הוא נדרש להציג תעודת יושר ובה יש רישום של חקירה שהתנהלה נגדו. כמו כן, קיומו של רישום זה יכול למנוע הרשמה ללימודים, או עיסוק במקצועות מסוימים, הדורשים קבלת רישיון מקצועי ובהתאם, תעודת יושר הוא תנאי מקדמי.

כאשר החשוד פונה לקבלת ייצוג משפטי בשלב מוקדם של החקירה, יש סיכוי רב יותר כי עורך הדין יוכל להשפיע על עילת הסגירה ולוודא כי זו תהיה מחוסר אשמה ולא בשל שתי העילות האחרות. אם נסגר התיק באופן שנותר רישום משטרתי, יוכל עורך הדין להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה.

שינוי עילת הסגירה של התיק הפלילי

בשל ההשלכות של רישום משטרתי, כאשר נסגר תיק פלילי בעילה שאינה העדר אשמה, רצוי לפנות לגורם אשר סגר את התיק ולבקש את שינוי עילת הסגירה. בקשות אלו אינן מתקבלות בנקל ומשכך, מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין פלילי מנוסה. לעורך הדין הידע והניסיון המקצועי והוא יוכל אפוא לנסח את הבקשה בצורה הטובה ביותר ולהציג נימוקים משכנעים מדוע יש לשנות את עילת הסגירה של התיק.

שינוי עילת הסגירה מתאפשר בדרך כלל  באחד משני מקרים. האחד, כאשר לא קיימות ראיות הקושרות את החשוד לביצוע העבירה ובוודאי במקרים בהם יש ראיות סותרות המעידות על חפותו. השני, כאשר לחשוד נסיבות אישיות המצדיקות את שינוי העילה, למשל, גילו הצעיר והרצון להימנע מפגיעה בעתידו.

הבקשה לשינוי עילת הסגירה נדחתה? זה לא סוף הדרך וניתן להגיש ערר תוך 60 יום. הבקשה תוגש לגוף שסגר את החקירה והוא יעביר את הערר לטיפול מחלקת עררים. על החלטה זו לא ניתן להגיש ערר נוסף, אלא ניתן לתקוף אותה בבג"ץ בלבד.

מיהו הגורם המחליט בדבר עילת הסגירה של התיק? ישנן שתי אפשרויות – האחת, אם התיק נסגר במשטרה, גורם בכיר במחלקת התביעות. השנייה, במידה והתיק נסגר על ידי הפרקליטות, הגורם המחליט הוא לרוב המשנה לפרקליט המדינה.

בירור סטטוס של תיק פלילי

כאשר אנו עוסקים בסוגיה של סגירת תיק פלילי, חשוב לדעת גם כיצד מבררים את הסטטוס של התיק. לעיתים קרובות, נפתחת חקירה משטרתית, אולם חולף זמן מאז זימונו של החשוד לתחנת המשטרה והוא אינו יודע מה הוחלט לגביו: האם התיק נסגר באחת משלוש העילות, או שמא הבשיל לכדי כתב אישום. על מנת לברר מהו הסטטוס של התיק, יש לגשת לאחת מתחנות המשטרה ולבקש תדפיס רישום פלילי על פי מספר תעודת זהות. כמו כן, ניתן גם לקבל נתונים על פי מספר התיק, היה ויש לחשוד את הנתון הזה. למותר לציין כי החשוד אינו מחויב לעשות את הבירורים הללו בעצמו, אלא הוא יכול לפנות לעורך הדין אשר יברר זאת עבורו ויעניק לו ייעוץ משפטי בהתאם למצב.

סגירת תיק פלילי – כתב אישום

כאמור מעלה, משנפתח תיק פלילי, המצב האידיאלי הוא כי התיק ייסגר בשלב החקירה במשטרה. אולם, אף אם הוגש כתב אישום, יש מה לעשות. עורך דין פלילי יכול לפעול לביטולו של כתב האישום, ראשית, במסגרת הליך השימוע, שנית, באפשרותו לטעון טענות משפטיות בפני בית המשפט אשר יכולות להוביל לביטולו של כתב האישום.

שימוע לפני הגשת כתב אישום

הליך השימוע בפלילים: בעבירות מסוג פשע שדינן בחוק מעל שלוש שנות מאסר, מחויבת הפרקליטות לערוך לחשוד שימוע, טרם הגשת כתב אישום. בשימוע, ניתנת לחשוד הזדמנות לטעון טענות מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום בעניינו: אין מספיק ראיות כדי לבסס הרשעה, נסיבות המקרה אינן מקימות אינטרס ציבורי להעמדה לדין וכיו"ב. אם טענות אלו יתקבלו, התביעה תחזור בה מכתב האישום והתיק הפלילי ייסגר.

ביטול כתב אישום

ביטול כתב אישום בגין טענות משפטיות: אפשרות נוספת של ביטול כתב האישום היא על ידי העלאת טענות מקדמיות כגון: התיישנות העבירה, נפל פגם בכתב האישום וכן טענה של ההעדר שימוע, יכולה בהחלט להוביל לביטולו של כתב האישום.

עורך דין ניר רוטנברג הינו עו"ד פלילי וסניגור מהוותיקים והמובילים בארץ, לזכותו מאות מקרים של סגירת תיקים פליליים חמורים וקלים, ניסיונו בתחום יכול למנוע ממך טעויות אשר לעיתים לא ניתן לתקנם בקלות.

אם נפתח נגדך תיק פלילי, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לטיפול מהיר ומקצועי ובכל מקרה תוכל להתקשר עמנו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.