הטרדה מינית בעבודה

מטרת החוק למניעת הטרדה מינית הוא להגן על כבוד האדם ולצורך קידום השוויון בין גברים לנשים.

הפגיעה בכבוד האדם

התייחסות בוטה וגסה למיניות האדם תוך השפלתו וביזויו היא הטרדה מינית ויש בה כדי להגביל את המוטרד ואת ויכולתו להתפתח בהתאם לשאיפותיו.

בהטרדה מינית טמון הפוטנציאל לפגיעה ברצונו של המוטרד לצאת ולעבוד ולפתח את רצונותיו ובכך נפגעת פרנסתו ומכאן גם הפגיעה בכבודו האדם.

הפגיעה בשוויון בין נשים וגברים

במשך כל שנות ההסטוריה נשים הופלו לעומת גברים ולכן הטרדה מינית, גם אם היא אינה נעשית מתוך מחשבה ליצור אפליה פסולה כנגד נשים היא המשך של התופעה החברתית ולפיה נשים אינן שוות לגברים.

כל מקרה של הטרדה מינית יוצר המשכיות לפגיעה בערך השוויון בין נשים לגברים והחוק למניעת הטרדה מינית מבקש להפסיק את התופעה הפסולה של הטרדה מינית ברחוב או במקום העבודה או בכל מקום אחר ובכך לייצר נסיון לקדם את ערך השוויון בין המינים.

מהי התנהגות שמהווה הטרדה מינית פסולה

לעיתים יתכן כי ביטוי בהקשר מיני, גם אם הוא גס ויש בו כדי לגרום לאי נוחות, לא יחשב כהטרדה מינית בניגוד לחוק.

פגיעה שהיא אינה קשה, חד פעמית עלולה להיות גסה אך לא בהכרח תהפוך להטרדה מינית פסולה, חוש הומור שאינו מוצלח או טעם רע אינם בניגוד לחוק, אולם יתכן שסדרת התבטאויות קלות יהפכו כמכלול להטרדה מינית פסולה ויובילו לתלונה.

התנהגות או התבטאות שיש בהן פגיעה במיניותו של האדם תוך השפלתו או שיש בהתנהגות כדי ליצור אווירה שאינה מאפשרת תפקוד רגיל הם הטרדה מינית אסורה.

איך יודעים מתי נפרץ הגבול בין הומור גרוע להטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית אינו משמש כצנזור לנקיון השפה וידועים דבריו של בית המשפט העליון בארה״ב ולפיהם ״השירה של אדם אחד היא הוולגריות של האחר״ אולם ישנו קו או שטח שברור שכשחוצים אותו עוברים את מן הגדה החברית לעבר הגדה הפלילית האסורה והמטרידה מינית.

כשהתנהגות הופכת למטרידה ומשפילה היא כזאת שפוגעת בכבודו של האחר באופן ממשי וכשהיא על רקע מיני היא בודאי הטרדה מינית.

אם נפגעתם מהטרדה מינית פסולה במקום העבודה והלימודים או בכל מקום אחר

פנו אלינו- אנו יודעים כיצד לטפל במקרים של הטרדה מינית ולפעול כנגד המטריד במישור הפלילי ובמישור האזרחי