סעיף 62 לחוק המעצרים נותן סמכות לבית המשפט להאריך את מעצר הנאשם לתקופה נוספת של עד 90 יום ובמקרים מסוימים גם לתקופה של עד 150 ימי מעצר נוספים ובהתאם לצורך לשוב ולהאריך את מעצר הנאשם מפעם לפעם. הסמכות של בית המשפט להאריך את המעצר איננה אוטומטית ונקבע כי אין זה ראוי להאריך את מעצר הנאשם בדרך של שגרה רק בשל חוסר התקדמות בתיק הפלילי העיקרי והדבר נכון גם בתיקים מסובכים ומורכבים וגם בתיקים שבהם ישנם נאשמים רבים, אולם, גם ההיפך אינו טכני ובית המשפט לא ישחרר נאשם רק בשל עיכוב בהליכים הפליליים כנגדו בתיק העיקרי.

הכלל הוא שבית המשפט יאזן בין זכותו של נאשם להיות חופשי בטרם הורשע לבין החשיבות שבשמירה על בטחון הציבור בטרם יחליט בבקשה לפי סעיף 62 לחוק המעצרים בדבר הארכת מעצרו של נאשם.

עבר פלילי ומסוכנות

בית המשפט מחויב לשקול את עברו הפלילי של הנאשם ומסוכנותו כפי שניתן ללמוד מתוך העבירות שבהן הוא מואשם, החשש משיבוש הליכי משפט והחשש להימלטות מן הדין, בצד האחד, וכן מחוייב בית המשפט לשקול מן הצד השני את רמת הפגיעה בחירותו של הנאשם, קצב התקדמות ההליכים הפליליים בעניינו מרגע שבו שוהה הנאשם במעצר, כך שכאשר התנהלות המשפט וההליכים הפליליים העיקריים כנגד הנאשם אינם משביעי רצון ולא מתקדמים בקצב ראוי, הרי שבית המשפט יטה לשחרר את הנאשם ממעצר מלא למסגרת חלופית אחרת.

התארכות ההליכים

כאמור, כשההליכים המשפטיים מתארכים כשהנאשם שוהה במעצר עד תום ההליכים למעלה מתשעה חודשים מתגברת הנטייה של בית המשפט להורות על שחרור הנאשם לחלופת מעצר ובמסגרת השיקולים של השופט הדן בבקשה להארכת מעצר נלקח בחשבון הקצב שבו מתקדמת שמיעת הראיות בתיק הפלילי העיקרי וכן הזמן שנדרש לסיום ההליך המשפטי, דרגת החומרה של העבירה בה מואשם הנאשם וכן דרגת מסוכנותו כשזו תבחן, בין היתר, לאור עברו הפלילי.

נאשם קטין

כשמדובר בנאשם שאינו בגיר הרי שדינו שונה ובית המשפט ידרש לבדוק באופן פרטני יותר האם יש מקום לחלופת מעצר שמצד אחד תמנע את הסכנה לבטחון הציבור ומן הצד השני תפגע באופן מצומצם יותר בחירות של הקטין הנאשם בפלילים תוך ראיית אפשרות שיקומו של הקטין מן החיים העברייניים, ברור, כי עצם היותו של נאשם קטין אינה מקנה לו חסינות אוטומטית מפני מעצר או הארכתו.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×