כיצד מזהים עבירת הונאה פלילית של קבלת דבר במרמה?

אנו במשרד עורך דין פלילי רוטנברג מייצגים למעלה מ-20 שנה חשודים ונאשמים במשפט פלילי ומתמחים גם בייצוג של קורבנות עבירה. במשך השנים ייצגנו חשודים ונאשמים בעבירות הונאה וקבלת דבר במרמה עם הצלחות רבות ומפורסמות.

מהי עבירת "קבלת דבר במרמה"?

יסודות העבירה של קבלת דבר במרמה קבועים בחוק העונשין בסעיף 415 ולפיו המקבל דבר במרמה דינו מאסר 3 שנים ואם העבירה נעשתה בנסיבות מחמירות הרי שדינו של המקבל דבר במרמה 5 שנות מאסר.
עבירת "קבלת דבר במרמה" מתחלקת לשלושה חלקים:
א. ביצועה של מרמה- טענה של עובדה בעניין שנעשה בעבר בהווה או בעתיד ואשר הטוען אותה יודע שהיא אינה אמת.
ב. קבלתו של "דבר"- כלומר קבלה של מקרקעין, מיטלטלין זכות וטובת הנאה.
ג. קיום קשר סיבתי בין המרמה לקבלת הדבר.

היסוד העובדתי והיסוד הנפשי בעבירת מרמה

היסוד העובדתי שנדרש לצורך הוכחת עבירת מרמה מורכב משלושה יסודות שהן טענה שקרית, קבלת דבר, וקשר סיבתי בין המצג השקרי לתוצאה.
היסוד הנפשי שנדרש בעבירה פלילית של מרמה והונאה הוא מודעות להתקיימות היסוד העובדתי והיותו כוזב ושקרי.
האם יכולה להיות עבירת הונאה ללא "קבלת דבר"?
מרכיב הקבלה מעוגן בחוק העונשין בסעיף 438 וקובע כי אין זה משנה האם ה"דבר" התקבל על ידי מבצע המרמה בפועל או על ידי אחר שכן יש אפשרות שהמרמה תבוצע מבלי שה"דבר" יגיע לידי המרמה אולם כדי שהעבירה תהפוך למושלמת חייב להיות "קבלת דבר" שכן הוא המרכיב התוצאה שבלעדיה לא הושלמה העבירה וכך אין מספיק שנעשה דבר מרמה והחלטה למסור או לקבל את דבר המרמה אלא יש צורך שה"דבר" אכן ימסר.

למה חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי בחקירת משטרה?

לייעוץ עם עורך דין פלילי לפני חקירת במשטרה או במהלך חקירה במשטרה יש חשיבות והיא עומדת בבסיס הזכות להליך חקירה הוגן במשפט הפלילי. זכותו של חשוד בפלילים להתייעץ עם עורך דין פלילי מעוגנת בסעיף 34 לחוק סדר הדין הפלילי ובית המשפט העליון הכיר בזכות זו כזכות יסודית במשפט הפלילי.

החשיבות של ייעוץ עם עורך דין לפני חקירה במשטרה בעבירות הונאה

דווקא בעבירות מרמה ועבירות הונאה יש חשיבות לנאמר בחדרי החקירות של המשטרה שכן לפעמים גרסה נכונה של הנחקר בפלילים יכולה לשנות את כל התמונה והיחס כלפיו.
כפי שראינו בעבירות הונאה של "קבלת דבר במרמה" יש חשיבות לשאלות הקטנות ובמיוחד האם ניתן "דבר" ואם הוא ניתן במרמה" ולכן קיימת חשיבות רבה לדרך שבה חשוד יציג את גרסתו גם אם הוא סבור שהאמת לצדו הרי שיתכן וחוסר הבנה משפטית בנוגע למרכיבי העבירה עלול לפגוע בחשוד בפלילים.

מהו הבסיס לזכות הייעוץ עם עורך דין פלילי בחקירת משטרה?

הבסיס לזכות החוקתית להתייעצות עם עורך דין פלילי היא תולדה של הפער הרב ביחס הכח של הנחקר לבין הרשות החוקרת. זכות הייעוץ קשורה לזכותו של חשוד בפלילים להליך פלילי הוגן והגנה על זכויותיו כך שהתייעצות עם עורך דין תוביל את הנחקר למסקנה האם כדאי לו לספק גרסה מלאה או לשמור על זכות השתיקה או להשתמש בזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית.

כמו כן עומדת החשיבות של גילוי האמת במשפט הפלילי שכן האינטרס של הציבור הוא להביא לצדק ולגילוי האמת ובכך מגולמת הזכות לייעוץ של נחקר עם עורך דין פלילי שיגן על זכויותיו ובכך למנוע הודאת שווא או שימוש פסול בתחבולות חקירה.

כמי שמייצג שנים רבות נחקרים וחשודים במשפט הפלילי ומתמחה בייצוג חשודים בעבירות הונאה ומרמה, עבירות מס ועבירות צווארון לבן אני זמין להגעה לתחנת המשטרה לצורך ייעוץ מיידי לנחקר במשטרה.

אם הנך זקוק לעורך דין פלילי עם ניסיון רב של למעלה מ-20 שנה אתה מוזמן לפנות אלינו כדי שנעניק לך את הייצוג המקצועי הטוב ביותר.