תוכן פדופילי – חוק העונשין

עבירה של פרסום תוכן פדופילי אסורה לפי סעיף 214 ב לחוק העונשין כך שהמפרסם פרסום תועבה ובו דמות של קטין (גם הדמיית קטין וציור של קטין) עושה פרסום אסור שדינו 5 שנות מאסר, אם העבירה מבוצעת על ידי מי שאחראי על הקטין או באמצעות הסכמתו הרי שהעונש יוחמר לעשר שנות מאסר.

החזקה או צריכה של תוכן פדופילי

חוק העונשין אוסר על החזקה או צריכה של תכנים בעלי אופי פדופילי ונקבע כי מי שמחזיק באמתחתו פרסום תועבה שבו דמות קטין או צורך פרסום שכזה גם מבלי להחזיק בו הרי שדינו מאסר של שנה אלא אם הוא החזיק או צרך את החומר הפדופילי  באקראי ובתום לב.

מהו חומר פדופילי – תכנים פדופיליים

חומר פדופילי יכלול תכנים מיניים שבהם מופיעה דמות של קטין המתועדים בעירום מלא או חלקי או בצילומים בעלי אופי מיני או צילומים שבהם מופעלת אלימות מינית כלפי קטינים. חומר פדופילי מאופיין בשימוש בגוף הקטין והחפצתו לצורך ניצול מיני ושימוש לצרכים מיניים.

עבירות פדופיליה במחשב

חוק העונשין אוסר גם על הדמיית קטין או ציור של קטין כך שעבירות פדופיליה שנעשות במחשב למרות שאינן פוגעות באופן ישיר בקטין הרי שיש בהם כדי לגלם פגיעה עקיפה בקטינים באופן חמור והחומרה בעבירות פדופיליה במחשב וצריכת תוכן פדופילי מקבלת ביטוי לחומרתה בין היתר בשל:

 1. היותה מעודדת את תעשית הפדופיליה הממוחשבת באינטרנט שמאפשרת מחסה לאונס קטינים או פגיעה מינית באמצעות ייצור התכנים ופרסומם.
 2. פגיעה בכבודם ובפרטיותם של הקטינים באמצעות הצגתם כאמצעי לסיפוק וייצור תוכן פדופילי.
 3. פרסום והחזקה של חומר פדופילי עלול להוביל לפגיעה בקטינים ובמשתמשים ברשת האינטרנט אשר נחשפים לתכנים בעלי אופי פדופילי באופן אקראי.

שיתוף פעולה בינלאומי למאבק בפרסום פדופילי

ישנו שיתוף פעולה בין יחידות משטרה במדינות שונות החוקרות באופן פעיל את עבירות הפדופיליה באמצעות המחשב וזאת מתוך מאמץ, כושל עד עתה, למגר את התופעה של הפצת תכנים פדופיליים, צריכתם והחזקתם.

האינטרפול מעביר מידע למשטרות בעולם וגם למשטרת ישראל על הצורך בפתיחת חקירה כנגד צרכני התכנים הפדופיליים שמזוהים כמשתמשים ברשת האינטרנט של ישראל וכמו כן הוקמו יחידות מיוחדות לצורך איתור ומעצר של מי שעוסק בצריכה והפצה של פדופיליה ברשת האינטרנט.

מדיניות הפרקליטות כלפי עבירות פדופיליה

הפרקליטות והתביעות הן חלק אינטגרלי מהמאבק של הרשויות בהפצת פרסום בעל אופי פדופילי ולפני החלטה על הגשת כתב אישום פרקליט יבחן האם חומר הראיות שנאסף אכן תואם לדרישות חוק העונשין בנוגע לעבירות הפרסום של תכנים פדופיליים או לחילופין תומך בדרישות לקיום עבירה של החזקת חומר פדופילי וצריכתו. בחינת חומר הראיות יעשה לאחר עיון בקבצי המחשב שנתפסו לצורך קביעת היקף הפרסום או ההחזקה של הקבצים בעלי אופי פדופילי כשהפרקליט או התובע הדן בשאלה האם להגיש כתב אישום ומה היקפו יבחן היכן אותרו החומרים הפדופיליים ברשת ומה טיבם וזאת כדי להבדיל בין חומר פורנוגרפי המותר לצריכה ופרסום לחומר פדופילי המכיל עירום של קטינים, יחסי מין של קטינים וכו'.

מהי דמות של קטין לצורך חוק העונשין ועבירות פדופיליה

כדי להגיש כתב אישום כנגד חשוד בביצוע עבירות פדופיליה יש לבחון האם ההחזקה והפרסום של החומר שנתפס במחשבו של החשוד אכן כולל תוכן מיני של קטינים, כך שהדמויות המופיעות בתמונות שבמחשבו צריכות להיות נראות באופן ברור ומעבר לכל ספק סביר כדמויות של קטינים ולא כשמדובר על קטינים הנמצאים או נראים על סף בגרות.

פרסום תוכן פדופילי

לצורך הגשת כתב אישום בעבירה של פרסום תכנים פדופיליים הרי שהרשויות בוחנות האם החשוד החזיק בתוכן פדופילי המאפשר לכל משתמש ברשת האינטרנט להוריד את התוכן למחשבו, עבירה מסוג "פרסום" יכולה להתקיים גם כשהחשוד מעביר קבצים לאדם אחר באמצעות אפליקצייה או דואר אלקטרוני, אולם כשנשלח חומר פדופילי לאדם אחד שלא העביר את החומר לאנשים אחרים הרי שקיים ספק האם מדובר בפרסום של חומר פדופילי בהתאם לחוק העונשין או לעבירת "החזקה" בלבד והדברים צריכים להבחן על ידי עורך דין פלילי שיבדוק האם יש עבירה פלילית במעשים אלו ואם כן על אילו עבירות מדובר.

החזקה של חומר פדופילי – צריכה של חומר פדופילי

ככל שמדובר בעבירה של צריכה והחזקה של חומר בעל אופי פדופילי הרי שחוק העונשין מגדיר החזקה וצריכה כעבירה למעט במקרה ובו מדובר במי שעשה זאת באקראי או בתום לב ולכן הרשויות צריכות להוכיח כי מדובר בצריכת תכנים פדופיליים שנעשתה שלא באופן אקראי ולא בתום לב וזאת באמצעות חומר הראיות שנאסף כך שיבחן השימוש בחומר החשוד, כלומר, מתי נפתחו הקבצים החשודים ולכמה זמן, האם נשמרו או נמחקו.

 

כתב אישום פלילי בעבירות החזקה וצריכה של חומר פדופילי

גם אם ישנן ראיות מספיקות לכך שחשוד עבר את העבירות של החזקה וצריכה של חומר בעל אופי פדופילי הרי שבטרם יוגש כתב אישום הפרקליטות תשקול בין היתר ובטרם תגיש כתב אישום פלילי כנגד החשוד, שיקולים נוספים ובהן:

 1. כמות התוכן הפדופילי – האם מדובר בקובץ אחד או כמה בודדים או שמדובר בכמות גדולה של תוכן שנאסף.
 2. סוג התוכן הפדופילי- האם מדובר בתוכן פדופילי פוגעני וקשה ביותר או שמדובר בתוכן "קל" באופן יחסי.
 3. הדרך בה הוחזק התוכן הפדופילי- האם המחזיק בחומר הפדופילי ערך גיבוי לתכנים ואחסן אותם, האם ערך קטגוריות לתיקים מיוחדים והעניק שמות לאותם קבצים כדי ליצור בהם שימוש חוזר.

 

אקראיות ותום לב בהחזקת חומר פדופילי

חוק העונשין קובע כי מי שמחזיק או צורך תוכן פדופילי בתום לב ובאופן אקראי לא יכנס לאיזור הפלילי המוגדר בעבירה הפלילית וככל שהנסיבות וחומר הראיות שנאסף יצביע על גבוליות בעבירה כך שקיימת אפשרות ממשית שהחומר שנמצא אצל החשוד הוא כזה שנאסף בתום לב ובאופן אקראי הרי שלא יוגש כנגדו כתב אישום וזאת בהתאם לבחינת השיקולים שהוזכרו לעיל ויתכן שיוחלט על גניזת התיק וזה יפתח רק במקרה ובו יצוצו חשדות וראיות נוספות כנגד אותו אדם.

תדירות השימוש בחומר הפדופילי

כשמדובר על צריכה של חומר פדופילי באופן חד פעמי ברוב המקרים התיק יסגר ולא יוגש כתב אישום אלא אם תתקיים אינדיקציה על המשך שימוש בחומר פדופילי ואז ניתן יהיה לפתוח את התיק שכבר נגנז לצורך הגשת כתב אישום פלילי.

גיל הקטינים בחומר הפדופילי

כשמדובר בקטינים צעירים מאוד ובפרסום מיני של ילדים בני 10-11 ניתן לראות חומרה יתרה בהחזקה ובפרסום של התכנים הפדופיליים וזאת בניגוד למקרים שבהם יש צילומים של קטינים הנושקים לגיל הבגירות ואז ישנה אפשרות שמדובר במי שטעה בגיל המצולמים והדבר יבחן בהתאם לכלל חומר הראיות בתיק והחומר שנאסף ממחשבו של החשוד לכאורה.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  תחזרו אליי

  תפריט נגישות

  ×