עבירת מרמה במס הכנסה

פקודת מס הכנסה מגדירה עבירה עם סנקציה פלילית בצידה בנוגע להעלמת הכנסות בדרך של מרמה,עורמה או תחבולה. היסוד הראשון לקיומה של עבירה זו היא שהעבריין יפעל "במזיד" ומתוך כוונה להתחמק ממס או כדי לעזור לאחר להתחמק ממס.

מהו זדון, מזיד וכוונה הנדרשים בפקודת המיסים

כאמור לעיל, כדי שיתקיים היסוד הנפשי בעבירת המרמה לפי הפקודה יש צורך שהעבירה תיעשה במזיד ובכוונה להעלים הכנסות. חוק העונשין קובע כי "זדון" או "מזיד" יתקיימו כשישנה מחשבה "פלילית" או במילים אחרות מודעות להתהוותה של עבירה פלילית כשדרישת "הכוונה" מתמלאת כשקיימת כוונה להשיג יעד של התחמקות ממס.

הדרישה ליעד היא עניין שנעשה בלבו של העבריין ולכן ניתן ללמוד על התקיימותה רק מתוך כלל הנסיבות כשאלו מלמדים על המטרה וזו יכולה להיות כשישנה העלמה של מקור הכנסה מלא ובכך עצם ההעלמה נעשית בנסיבות המקשות על חשיפתה ומלמדת על הכוונה להגיע ליעד של העלמה במרמה ובעורמה כפי שנדרש בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה. גם העלמה שנעשית באופן מתמשך לאורך תקופה של שנים היא כזאת ששוללת אפשרות שזו נעשתה בטעות ומחזקת את החשד שאכן מדובר במעשים שנעשו מתוך כוונה למרמה ועורמה פליליים.

תכלית החקיקה בסעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 

עבירת המרמה בפקודה יועדה להגנת הערך של שוויון חברתי בתשלומי מיסים בדרך של איסור על העלמת הכנסות באופן מודע. ידוע כי עבירות המס הן קלות לביצוע אך קשות לגילוי על ידי רשויות החקירה והאכיפה ולכן הפקודה קובעת מנעד רחב של התנהגויות שיכולות לבוא בתוך העבירה כשעיקר הפעולות מכילות "שקר" ומטרה להשגת יעד של העלמת הכנסות.

 

אם אתה עומד בפני חקירת מס הכנסה או חשדות להעלמת הכנסות במרמה אנו נוכל לפעול כדי לחלץ אותך מטעויות!