מהימנות עדויות בעבירות מין

סוגי זיכרונות במשפט הפלילי

"זיכרון מודחק" הוא אירוע שהתרחש במציאות והודחק למשך תקופה ארוכה עד שנשכח לחלוטין ובשלב מאוחר מאוד צף ועלה בזיכרון בניגוד לזיכרון מושתל שהוא בעצם אירוע שמעולם לא התרחש והוא תולדה של טיפול פיכולוגי. "זיכרון כוזב" הוא הגדרה לאירוע שמעולם לא התרחש אך בניגוד לזיכרון מושתל אין הכרח שהוא הושתל בראשו של הזוכר.

לכל מצבי הזיכרון שתוארו לעיל משותף אחד שבהם העד המוסר אותם מאמין באמת שהוא מספר על אירוע שאכן חווה במציאות ונדרשת זהירות ודקדוק בקבלת עדותו שכן ייתכנו פערים בין מהימנותו כעד למהימנות אמרתו.

"כבישת עדות"

במקרים רבים של עבירות מין במשפחה עולה סוגייה של כבישת עדות שנובעת מתוך נסיבות של תחושת בושה וחשש לפירוק המשפחה תוך אמונה שמתן עדות יתקל בחוסר אמון מצד המבוגרים ובעלי הסמכות.

"הדחקה" "מחיקה"

עדים שנפלו קורבן לעבירות מין בילדותם נוטים להשתמש בביטויים של "הדחקה" וניסיון למחיקה של האירועים שחוו שכן מדובר בזיכרונות קשים וכואבים ולעיתים המתלונן אינו מבין מה משמעות האירועים עד להגעתו לבגרות וגם אז ממשיכה ההדחקה והניסיון למחוק את האירועים מתוך סיבות שונות ובהן בעיקר בושה כלפי הסובבים את התוקף ולעיתים גם כלפי התוקף עצמו, בעבירות מין פליליות מדובר בכבישת עדות אך לא בשכחה של האירועים ומבחינת המשפט הפלילי הרי שבדרך כלל אין בכבישת עדות בעבירות מין כדי לפגום במהימנות הגרסה של העד ובמיוחד כשמדובר בקטין שנפל קורבן לתקיפה מינית והתוקף הוא קרוב משפחה בוגר שהמתלונן היה תלוי בו במידה מסוימת.

"זיהום עדות"

"זיהום עדות" הוא אירוע שבו יש חשיפה של העד לאדם אחר שמשפיע על תוכן עדותו לפני שזו נמסרת בדרך רשמית. בעבירות מין הרי שיתכן זיהום חקירה במקרה ובו קטינים נחשפים לחקירה של גורם בלתי מקצועי המדריך אותו ומעודד את הקטין למסור תלונה כנגד התוקף ולעיתים כזיהום העדות הוא קשה הרי שלא ניתן להסתמך על גרסאות הקטינים לאחר שניתנות באופן רשמי, אך לא תמיד זיהום חקירה יוביל למסקנה שהגרסה היא שקרית אלא ששאלת זיהום העדות תבחן באופן מנותק תוך בחינת השאלה האם היה בהדרכתו של הגורם הזר כדי להשפיע ברמה כזאת שהמתלונן תיאר אירוע שכלל לא התרחש משום כך ודווקא בעבירות מין שמבוצעות כלפי ילדים הרי שיש חשיבות רבה מבחינת המשפט הפלילי לכך שהאירועים יטופלו על ידי גורמים מקצועיים ומוסמכים בלבד.

כיצד להבחין בין גרסת העד לחזקת החפות של הנאשם בפלילים

הפסיקה בבית המשפט העליון הכירה בכך שעד שחווה אירוע קשה וטראומתי עלול להתקשות במתן עדות מלאה שתכלול את כל הפרטים שהתרחשו ולכן גם אם מתגלים בעדות של קורבן עבירת מין אי דיוקים, סתירות וחוסרים הרי שיתכן ועדותו תתקבל כאמינה לצורך הרשעת הנאשם שהוא העומד במרכז ההליך הפלילי ועלול לשאת עונש קשה ביותר במידה ויורשע בדין ולכן יש ב"הקלה" בראיות בעבירות מין כדי להקשות את עבודתו של כל עורך דין פלילי המייצג נאשם בעבירות מין שכן דווקא האופי של עבירות כאלו שנעשות בסתר מאפשרות לאחרים לטפול עלילות שווא כנגד הנאשם וקיים קושי רב להפריך את גרסת המתלונן כנגדו.

הטיפול והייצוג בעבירות מין מצריך ניסיון רב מצד עורך דין פלילי המייצג חשודים ונאשמים שכן מדובר באירועים מורכבים ודיני ראיות המקשות על מלאכת עורך הדין הפלילי בנושאים אלו.

אנו מטפלים שנים רבות במשפטים וחקירות באירועים של עבירות מין ועבירות מין במשפחה ואם הנך זקוק לייעוץ והכוונה פנה אלינו.