הפרת אמונים של אישי ציבור

הצורך בשמירת טוהר המידות של עובדי הציבור ומניעה של מעשים פסולים על ידי אנשי ציבור הם העומדים בבסיס העבירה הפלילית הנוגעת להפרת אמונים. המדובר במעשים שיכולים להיות כשרים כשאנשים רגילים עושים אותם אך הופכים לעבירה פלילית כשמדובר באישי ציבור.

כידוע לקיומה של עבירה פלילית נדרשים יסוד עובדתי ויסוד נפשי כשלכל יסוד לעיתים קיימים מספר מרכיבים .לעבירת הפרת אמונים יש יסוד עובדתי המורכב משלושה מרכיבים:

1.    רכיב הנוגע להתנהגות איש הציבור ואשר מקבל ביטוי בעצם מעשה המרמה והפרת האמונים.

2.    מרכיב הנוגע לנסיבות ולפיו איש הציבור עושה את הפעולה האסורה לו בהקשר עם מילוי תפקידו או בזיקה אליו.

3.    מרכיב הנוגע לתוצאה הפוגעת בציבור כלומר שמעשה הפרת האמונים או המרמה יהא כזה שפוגע בציבור או באמון הציבור בעובדי הציבור ובשלטון.

היסוד הנפשי

היסוד הנפשי הנדרש בעבירת הפרת אמונים נוגעת לעצם המודעות של מבצע העבירה הפלילית לכך שהדבר נעשה במירמה או תוך הפרת אמונים שכן המעשה פוגע בציבור. המודעות יכולה להיות גם בהתעלמות מן התוצאה והפגנת חוסר אכפתיות מתוצאות המעשים.

ניגוד עניינים

המדינה והציבור הפקידו בידיהם של עובדי הציבור סמכויות היוצרות כח רב כדי שהשימוש בכח זה יהיה לטובת הציבור והמדינה ולא כדי שאלו יצרו חשד ואווירה שיש בה כדי לפגוע באמון בטוהר השירות הציבורי ולכן על אישי ציבור להמנע ממצב של ניגוד עיניינים.

שחיתות שלטונית היא תמיד ניצול של תפקיד או מעמד ציבורי לרעה ולצורך יצירת טובות הנאה אישיות תוך שאיש הציבור הפועל בדרך זו מפר את חובת הנאמנות שלו לציבור ולאזרחים אותם הוא משרת.

מטרת החוק הפלילי

הסנקציה הפלילית על הפרת אמונים היא הדרך של הציבור להיאבק בשחיתות ולמנוע סטייה מן השורות תוך הבטחת האמון הציבורי במשרתיו שכן קורבנות העבירה במקרים כאלו בשונה מעבירות רגילות אינן פרטיות אלא הציבור כולו.

אנו עוסקים שנים רבות בהגנה על נאשמים בעבירות פליליות ונוכל לתת מענה לכל חשוד או נאשם בעבירות של הפרת אמונים ומרמה

צור איתנו קשר עוד היום כדי שנוכל להציל אותך מטעויות!