מהי עבירת אינוס?

עבירת האינוס מופיעה בסעיף 345 לחוק העונשין ומשמעותה בעילת אישה ללא הסכמתה. מדובר בעבירת מין חמורה מאוד, אשר פוגעת בגופה ובנפשה של האישה. בהתאם לכך קבע המחוקק את העונש בגין העבירה: עד 16 שנות מאסר ובנסיבות מחמירות עד 20 שנות מאסר.אינוס – שני יסודות לעבירה

עבירת אינוס מורכבת משני יסודות: בעילה והעדר הסכמה. על פי הגדרת החוק בועל הוא מי שמחדיר איבר גוף או חפץ לאיבר מין של האישה. התנאי השני הוא העדר הסכמה, משמעו כי האקט בוצע ללא הסכמת האישה. ראוי לציין, כי על אף העובדה כי ישנם למרבה הצער לא מעט מקרים של אינוס גבר, עבירת האינוס מתייחסת אך ורק לנשים. כאשר הגבר הוא קורבן של אקט כזה, מדובר בעבירה אחרת – מעשה סדום.

בשל הפגיעה החמורה בגוף ובנפש שגורמת עבירת האינוס, העונש בגינה הוא עד 16 שנות מאסר. כמו כן, כאשר מדובר בנסיבות מחמירות כגון ביצוע המעשה בנוכחות אחר, או תוך איום בנשק, העונש יכול להגיע לכדי 20 שנות מאסר.העדר הסכמה

מעשה של אינוס, כאמור, דורש פעולה של בעילת אישה וכן דורש כי הבעילה תהיה שלא בהסכמה. מונח זה מתפרש באופן רחב בפסיקת בתי המשפט ופירוש הדבר הוא כי העדר הסכמה אינה חייבת להיות אמירה מפורשת, אם מילולית ואם גופנית. זו יכולה לבוא לידי ביטוי גם בשתיקה, הנובעת לרוב מהלם שהאישה מצויה בו, או מכניעה בשל חשש לפגיעה נוספת מצד האנס ואף חשש לחייה. למותר לציין, כי כאשר הנאנסת אינה יכולה להביע הסכמה, למשל, כאשר היא חסרת הכרה, שיכורה או תחת השפעת סמים, אזי מדובר גם בעבירה של אינוס.

לתוך הגדרה של העדר הסכמה, נכנסת גם הסכמה במרמה – כאשר גבר קיבל את הסכמתה של האישה לקיום יחסי מין, אך הסכמתה נובעת ממצג שווא, ממעשה של תרמית, כפי שיפורט להלן. במצבים אלו, הסכמתה של האישה אינה נתפסת כהסכמה חופשית, משום שהיא מבוססת על מצג שקרי. על כן מדובר בעבירה של אינוס. אמנם, חומרת הענישה של עבירה זו תהיה לרוב פחותה יותר, אך חשוב להבין כי מדובר בעבירה פלילית, על כל המשתמע מכך.

נקודה נוספת וחשובה לעניין העדר ההסכמה היא גילה של הנאנסת. בעילה של מי שטרם מלאו לה 14 שנה, היא עבירה של אינוס, גם אם הייתה הסכמה מלאה מצידה . זאת משום שההנחה היא כי קטינה בגיל כזה, אינה מבינה את המשמעות של קיום יחסי מין ולפיכך אינה יכולה לתת הסכמה כנה וחופשית למעשה.אינוס במרמה

רבים אינם יודעים זאת, אך קבלת הסכמה ליחסי מין במרמה, נחשבת לעבירה של אינוס. מקרים כאלו נפוצים מאוד למרבה הצער, במסגרתם הגבר מציג מצג שווא שקרי אשר מוביל להסכמה של האישה ליחסי מין. כך למשל, גבר המתחזה לבעל תפקיד ומעמד כשאין כל אמת בדברים, בחור המציע הבטחות שאין בכוונתו או ביכולתו לקיים, אדם המציג עצמו כרווק כאשר הוא למעשה נשוי וכיו”ב.

האם יש בכל שקר מצד הגבר כדי לשלול את ההסכמה של האישה ליחסי מין? בוודאי שלא, אך הדבר מתייחס לכל קריטריון שהוא רלוונטי עבור אישה סבירה בסיטואציה הנתונה. רוצה לומר, כי אם ברור מן הנתונים כי הסכמתה של האישה התבססה על עובדות שקריות, על תרמית, הדבר שולל את הסכמתה ואין המדובר באקט מיני לגיטימי, אלא בעבירה של אינוס במרמה.מעשה סדום

כאמור מעלה, הדין הפלילי ייחד את עבירת האינוס לנשים בלבד וכאשר בוצעה בעילה שלא בהסכמה בגבר, מדובר בעבירה של מעשה סדום. עבירה זו מוגדרת כהחדרת איבר של הגוף, או חפץ, לפי הטבעת, או החדרת איבר מין לפיו של אדם. הענישה בגין מעשה סדום, משתנה בהתאם לנסיבות העבירה ולגילאים של הקורבן והפוגע, אולם העונש המינימאלי עומד על 3 שנות מאסר. העונש המקסימאלי עבור מעשה סדום הוא 10 שנות מאסר, למעט נסיבות שבהן מעשה סדום נחשב לאינוס, למשל, כאשר העבירה בוצעה בקורבן מתחת לגיל 14 או כאשר נעשתה תחת איום בנשק חם או קר. במקרה שכזה, הענישה המקסימאלית היא 20 שנות מאסר, כמו העונש של אינוס בנסיבות מחמירות.פנייה לייצוג משפטי

לאישום פלילי בגין אינוס או מעשה סדום, השלכות כבדות על הנאשם. הסיבה לכך היא עונשי המאסר הכבדים הצפויים למי שיורשע בעבירות אלו. המחוקק רואה בעבירות מין כפוגעניות מאוד עבור הקורבן ועל כן החמיר בענישה בגינן. מצב זה מצריך פנייה לייצוג משפטי, מיד עם קבלת זימון לחקירה במשטרה. תפקידו של עורך הדין יהיה לשמור על זכויות הנחקר, החשוד והנאשם, לאורך כל שלבי ההליך הפלילי ואם לא ניתן להימנע מהגשת כתב אישום, לנהל את התיק במלואו, או לחתור לעסקת טיעון, אם נסיבות העניין מתאימות לכך.

משרד עורכי דין פלילי רוטנברג מתמחה בייצוג נחקרים, חשודים ונאשמים וקורבנות עבירה בעבירות מין. אנו מייצגים כל לקוח במקצועיות ובמסירות, למען קבלת התוצאה המשפטית הטובה ביותר.

עו”ד ניר רוטנברג הנו אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים והוותיקים בארץ, לזכותו 20 שנים של נסיון בדין הפלילי וניסיון רב בייצוג נאשמים וקורבנות עבירה בתחום העבירות המיניות.