הכלל במשפט הפלילי הוא שעל התביעה לנסות ולהוכיח את כל מרכיבי העבירה שהיא מיחסת לנאשם בכתב אישום לכל אורכו של ההליך הפלילי, מדובר בעיקרון בסיסי במשפט הפלילי כך שמבחינת חובת הראיה על התביעה להוכיח במידה העולה על כל ספק סביר את קיומן של היסודות המהוות את העבירה הפלילית המיוחסת לנאשם במשפט הפלילי.

הוכחת "עובדה שלילית"

התביעה היא זו שפותחת את המשפט הפלילי כך שבשלב הראשון עליה להביא ראיות בכמות מספקת להוכחת אשמתו של הנאשם, "עובדה" הנמצאת בידיעת הנאשם וקיים קושי אמיתי לתביעה להוכיח רכיב זה להוכחת האישום הרי שיתכן ותהיה השפעה מסוימת על רמת נטל הבאת הראיות ובהתאם לכך התביעה שנושאת בנטל הבאת הראיות תוכל להסתפק בכמות פחותה של ראיות לצורך הרמת הנטל המספיק והעברתו אל ההגנה.

מדובר במקרים מיוחדים שיובילו להפחתת כמות הראיות להוכחת העובדה השלילית ואלו יתרחשו במקרים הבאים בלבד:

  1. מדובר בעובדה מיוחדת שנמצאת בתחום ידיעתו של הנאשם.
  2. אין לתביעה אפשרות אובייקטיבית להוכיח את העובדה באופן מלא.

יובהר, העיקרון המרכזי במשפט הפלילי ולפיו בכל עת נטל השכנוע העיקרי רובץ על התביעה נותר אלא שיתכן ולצורך הוכחת עובדה שלילית יועבר הנטל המשני לכתפי הנאשם וזאת בהתייחס לשאלה ראייתית בנסיבות מסוימות וזאת שכשיסוד מיסודות העבירה הפלילית המהווה יסוד שלילי הוא בידיעת הנאשם ולתביעה יש קושי אובייקטיבי להוכיח יסוד ראייתי זה וזאת רק בנסיבות החריגות שציינו.

מהות הנטל המועבר אל הנאשם

טיבו של הנטל הראייתי המועבר אל כתפי הנאשם אינו דומה לנטל המוטל על התביעה ועורך דין פלילי המייצג את הנאשם אינו צריך להביא הוכחה מעל לספק סביר, אין מדובר גם בנטל של מאזן הסתברויות כפי שנהוג במשפטים אזרחיים אלא שהנטל המועבר הוא מצומצם כך שעורך דין פלילי של הנאשם צריך להביא ראיות באופן כזה שיקימו ספק בכך שהעובדה השלילית מתקיימת כלל.

התביעה במשפט הפלילי יוצאת חובתה בהוכחת הראייה ברמה של למעלה מספק סביר, נסיבה המצוייה בידיעה מיוחדת של הנאשם מובילה לכך שהתביעה תצא חובת הוכחתה בראיות שמשקלן קל באופן יחסי ולמעשה יספיק לעניין "הידיעה המיוחדת" הבאת ראשית הוכחה לכך שמדובר ביסוד שלילי הנמצא בידיעתו המיוחדת של הנאשם לצורך העברת נטל ההוכחה לנאשם כשתפקידו של עורך דין פלילי להראות כי אין אחיזה במציאות למסקנה שלכאורה מתחייבת מתוך הראיות שהגישה התביעה ולפיה קיימת כנגד הנאשם ראייה ולפיה היסוד השלילי נמצא בידיעתו המיוחדת.

הנאשם במשפט הפלילי, במקרה שכזה צריך להביא ראיה שתסתור את המסקנה שעולה מהראיות לכאורה שהציגה התביעה גם ברמה של העמדתה בספק אך במידה ולא יעשה זאת יתכן ושהראיות לכאורה שתציג התביעה יהפכו לראיות המספיקות לביסוס הרשעה בפלילים.

הפרשנות למידת הנטל המשני המועבר בפלילים

במשפט הפלילי הנטל כולו, למעט במקרים חריגים להוכחת יסודות העבירה מוטל על המאשימה ודי בקיומו של ספק סביר לצורך זיכוי הנאשם, זהו הכלל הבסיסי של המשפט הפלילי וממנו נגזרת המסגרת של מידת העמידה המונחת על כתפי הנאשם בפלילים כשהנטל המשני מועבר אליו, כך שבהתאם לכללים שנקבעו במשפט הפלילי גם שנטל ההוכחה עובר לכתפי הנאשם הרי שעליו לעמוד במידת נטל קלה ומצומצמת כך שיצליח להקים ספק סביר בלבד והוא מתייחס אך ורק ליסוד המסויים שנכנס בין החריגים שהוזכרו לעיל ובנסיבות ספציפיות אלו ושאר נטל השכנוע מוטל על התביעה המאשימה בפלילים.

"נטל משני" להבאת ראיות בעבירות מכס

סעיף 229 לפקודת המכס קובע כי אם עלתה שאלה באישום מכס כך שהנתונים שמכוחם נגזר המכס שיש לשלם נמצאים בידיעתו המיוחדת של המייבא וישנו קושי של התביעה הפלילית להוכיח את הנתונים הרי שנטל הראייה להוכיח שהמכס שולם כדין מוטל על הנישום.

מדובר באירוע חריג במשפט הפלילי הנוצר כתוצאה מן המציאות ובה יבואנית הקובעת מחירים בהתאם להסכמות עם הספק בחו"ל, כך שכשנטל הראייה כמעט בלתי אפשרי מבחינת התביעה שכן ההסכמות נמצאות בידיעתו הייחודית של היבואן, אולם העברת הנטל על היבואן היא מצומצמת לנקודה הראייתית שנמצאת בידיעתו ועל התביעה מוטל הנטל להוכיח את שאר יסודות העבירה הפלילית שמיוחסת ליבואן.

הנטל בהוכחת אישום מכס פלילי

הנטל להוכחת הגשת רישומים כוזבים, הטעייה של פקיד המכס, ומעשים שנועדו להשתמט מתשלום מכס לצורך הברחה מוטלים כמו בכל אישום פלילי על הרשויות, למעט בשאלה האם המכס על הטובין המיובאים שולם כדין שמוטל כחובת ראייה על הנאשם בפלילים כשרמת ההוכחה הנדרשת מהמדינה היא מעבר לכל ספק סביר לכלל יסודות העבירה ועל כתפי הנאשם מוטל להביא ספק בלבד בראיות התביעה.

נטל משני להבאת ראיות בחוק מע"מ

בהתאם לחוק מע"מ עולה כי בניכוי מס תשומות עוסק מעביר למע"מ את המע"מ שעלה מתוך עסקת המכירה והדוחות התקופתיים כוללים את הסכום שעליו לשלם כך שבניכוי מס תשומות העוסק מנקה את המס שלו הוא טוען בעת הגשת הדו"ח ותוכנו והחשבוניות שבבסיסן נמצאים בידיעתו המיוחדת של העוסק ומכיוון שהנתונים והמסמכים נמצאים בידיעתו המיוחדת של העוסק הרי שקיים קושי אובייקטיבי ברור להוכחת נתונים ומסמכים אלו על ידי רשויות התביעה ובמקרה שכזה יועבר הנטל המשני בפלילים אל הנאשם- העוסק להוכיח כי מדובר בניכוי העומד בדרישות חוק המע"מ כך שעל עורך דין פלילי המייצג בעבירות מס להקים ספק סביר באישום על עבירה של ניכוי מס בהתאם לכללים או במילים אחרות, מכוח הכללים להעברת נטל משני בהליך פלילי מכוח חוק מע"מ באישום בניכוי ללא חשבוניות כדין עובר הנטל המשני בלבד לצורך הקמת ספק סביר לנאשם ושאר נטל השכנוע נותר על כתפי התביעה בפלילים.

אנו במשרד עורך דין פלילי עוסקים במשפט פלילי עם התמחות מיוחדת בעבירות צווארון לבן, עבירות מכס, עבירות מס ועבירות מע"מ אם הוגש נגדך אישום בפלילים או שזומנת לחקירה פנה אלינו ונסייע לך.

עו”ד ניר רוטנברג
כותב המאמר: עו”ד ניר רוטנברג

חבר לשכת עורכי הדין משנת 1997, התמחה אצל עו”ד דן אבי יצחק. עורך דין פלילי ניר רוטנברג עוסק במשפט פלילי למעלה מ20 שנה הינו מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ וטיפל בתיקים פליליים מורכבים מאוד, בארץ ובחו”ל.

לייעוץ מהיר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    תחזרו אליי

    תפריט נגישות

    ×