מרמה והפרת אמונים – הגדרה

סעיף 284 לחוק העונשין קובע כי עובד ציבור, המנצל את תפקידו וסמכויותיו, על מנת לקבל טובות הנאה, מבצע עבירה של מרמה והפרת אמונים. דינה של עבירה זו הוא עד 3 שנות מאסר, כאשר בפני בית המשפט עומדים שיקולים שונים בעת גזירת העונש, כגון היקפו של ניגוד העניינים והיקף הפגיעה בציבור.יסודות העבירה

עבירת מרמה והפרת אמונים נוצרת בהתקיים שלושה תנאים מצטברים:

  1. המבצע הוא עובד ציבור: התנאי הראשון הוא כי הפעולה נעשתה על ידי עובד ציבור, בין אם עובד בכיר ובין אם עובד זוטר. כלומר, העבירה לא יכולה להתבצע על ידי מי שאיננו עובד ציבור.

  2. הפעולה בוצעה במסגרת התפקיד: יש להראות כי המעשה בוצע במסגרת התפקיד והסמכויות שניתנו לעובד ולא במסגרת חייו הפרטיים וכי מטרת פעולתו הייתה לקבל טובת הנאה אישית. בהקשר זה, הפסיקה קבעה כי די בזיקה ולו קטנה לתפקיד, על מנת למלא אחר תנאי זה.

  3. פגיעה בציבור: התנאי השלישי הנדרש הוא כי המעשה הביא לפגיעה בציבור, אם לנזק כלכלי – חומרי ואם לנזק מופשט של פגיעה באמון הציבור במערכת.

מכאן ניתן להבין כי הגדרת העבירה היא כללית מאוד, מעורפלת. מצד אחד, יש בדבר כדי לשמר סטנדרט גבוה של טוהר מידות ולמנוע שחיתות בצמרת. מאידך, מלשון החוק נראה כי כל ניגוד עניינים, יכול להיתפס כמרמה והפרת אמונים. האם כך?

גבולות העבירה

המחוקק בחר לקבוע עבירה של מרמה והפרת אמונים, מתוך כוונה לשמור על טוהר המידות של עובדי הציבור ולוודא כי התנהלות המערכות השלטון היא ראויה וערכית. יחד עם זאת, ניסוח החוק הוא כללי מאוד ומעלה תהיות לגבי אלו פעולות יוגדרו כעבירה ואלו פעולות ייחשבו כמותרות ולגיטימיות. בתי המשפט ערים לכך כי סעיף החוק מנוסח בלשון מעורפלת והדבר מוביל לא פעם לזיכוי מכתב האישום.

אין פירוש הדבר בהכרח כי ההתנהלות של הנאשם הייתה תקינה לחלוטין, אך בתיקים רבים, הדבר נתפס בעיני בית המשפט כאי תקינות מנהלית או בעיות ארגוניות בניסוח תהליכי עבודה ולא כעבירה של מרמה. בהקשר זה יצוין כי קבלת ייצוג משפטי הולם היא זו אשר לא פעם תחרוץ את גורל התיק ותעשה את ההבדל בין זיכוי או קבלת עונש מופחת במקרה של הרשעה, לבין הרשעה וגזר דין מחמיר. לשם כך, חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בסוג זה של עבירות, אשר יבחן את נסיבות המקרה ויעשה את המיטב עבור הלקוח.

פגיעה בציבור – הגדרה

כאמור מעלה, העבירה של מרמה והפרת אמונים מתגבשת בהתקיים שלושה תנאים: מדובר בעובד ציבור, אשר ביצע במסגרת תפקידו, פעולה המהווה ניגוד עניינים וכי הפעולה גרמה לפגיעה בציבור. מהי משמעותו של מונח זה? פגיעה זו, כך קבעה הפסיקה, אינה חייבת להיות פגיעה חומרית בהכרח, קרי, אין חובה כי הפגיעה גרמה לנזק כספי ישיר לציבור. די בכך כי המעשה פגע באמון הציבור במערכות השלטון. כלומר, עבירה של מרמה והפרת אמונים היא עבירה התנהגותית שאינה נבחנת ברכיב התוצאתי שלה והיא יכולה לגרום לנזק מופשט כמו אובדן האמון של הציבור.

אם אתה חשוד בעבירה של מרמה והפרת אמונים אתה זקוק לייצוג משפטי מקצועי של עורך דין מומחה. משרד עורכי דין פלילי רוטנברג מתמחה בענף זה ויפעל בכל דרך על מנת להעניק ללקוח את ההגנה המשפטית הטובה ביותר.