מהם כללי התיישנות החלים על עבירות מין בקטינים?

בישראל כללי ההתיישנות קבועים בחוק סדר הדין הפלילי. בקווים כלליים, הם קובעים שאם עבר זמן רב מאז העבירה (כמות הזמן משתנה בהתאם לעבירה), לא ניתן להגיש תביעה. הגורם המרכזי כאן הוא הזמן- אם היה עובר פחות זמן, כן הייתה קמה עילת תביעה. המשמעות היא שאי אפשר להתמהמה עם הגשת תביעה לנצח, כי בחלוף זמן מסוים כבר לא יהיה על מה לתבוע.

למה כללי ההתיישנות מקלים יותר כאשר מדובר בעבירות מין בקטינים?

הנושא של עבירות מין בקטינים הוא מאוד מרוכב וכמובן שצריך להתייחס אליו ברגישות. כמעט תמיד נתקלים בקושי בהגשת תלונה זמן קצר לאחר המקרה, קל וחומר כאשר הקורבן הוא קטין או קטינה. כקטינים, אין להם את הכלים להתמודד מול האירוע שעבר עליהם ומול המערכת שהם לא מבינים. מסיבות אלה ונוספות, זמן רב עלול לעבור עד שתיחשף הפגיעה, וזמן רב עוד יותר עד שתוגש תלונה. לכן כללי ההתיישנות הקבועים בחוק רלוונטיים במיוחד עבור הנושא הזה.

החוק מבין ומודע לסיבות הללו, לכן כללי ההתיישנות מקלים יותר כאשר מדובר על עבירות מין בקטינים, במיוחד אם העבירה בוצעה על ידי קרוב או בן משפחה.

מהם ההקלות בכללי ההתיישנות?

החוק מחלק את העבירות בחוק העונשין לקטגוריות, ועל כל אחת מהן תקופת התיישנות שונה. עבירות מין בקטינים מנויות בתוספת ראשונה ב', לכן בעבירות שדינן 7 שנות מאסר ומעלה חלה תקופת התיישנות של 15 שנה. ובעבירות שדינן פחות מ-7 שנות מאסר התקופה היא 10 שנים.

עם זאת, קיים בחוק העונשין סייג להתיישנות עבירות מין בקטינים. באופן כללי משמעות הסייג היא שבנסיבות מסוימות מניין השנים מתחיל רק כאשר הקטין מגיע לגיל 28. כלומר, בעבירות שדינן מעל 7 שנות מאסר- הוא יוכל להגיש תביעה עד גיל 43. ובעבירות שדינן מתחת ל-7 שנות מאסר- עד גיל 38.

הסייג חל על עבירות מין במשפחה או בידי אחראי על חסר ישע. כמו כן הוא חל בעבירות נוספות שנעברו על ידי מי שאחראי על הקטין, אך אינו בן משפחתו: בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, עבירות אינוס ומעשה מגונה.

מתוך המקרים שהסייג חל לגביהם, ייתכנו נסיבות שבהן יידרש אישור היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום. יש צורך באישור שכזה בתקופה שבין התיישנות "רגילה" (שהייתה חלה אם לא היה החריג- כלומר, מניין השנים מתחיל מביצוע העבירה ולא החל מהגעה לגיל 28) ועד סוף תקופת ההתיישנות המוארכת (שמניינה החל מגיל 28).

יש לציין כי המידע המובא לעיל מעודכן בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 87) מיום 10.1.2019.

איך ניתן לנצל את ההקלות בחוק?

כפי שניתן לראות, החוק מסובך ומסורבל וכולל הרבה תתי- סעיפים, חריגים, וחריגים לחריג. לכן מומלץ להיוועץ בעורך דין פלילי מומחה בתחום בטרם התחלת התהליך המשפטי. משרד עורכי הדין רוטנברג מתמחה בכל ענפי המשפט הפלילי, ועוסק בין היתר בייצוג קורבנות עבירה. עורכי הדין יוכלו לספק ליווי לכל אורך התהליך, יחד עם דאגה לזכויות נפגעי העבירה. לדרכי יצירת קשר ומידע נוסף לחצו כאן.