הטרדה מינית יכולה להתבצע גם לאחר שעות העבודה והעובדה שאמרה או מעשה מטרידים באופן מיני פסול נעשו שלא במקום העבודה או מחוץ ליחסי המרות אינם מכשירים את ההטרדה. בחינה של תכלית החוק להטרדה מינית מבהירים כי החוק בא להוקיע את ההטרדה המינית בכל כל מקום ולגבי כל אחד תוך שהיא מבקשת להגביר את מודעות הציבור לחומרה של הטרדה מינית ומכאן שאין מושג כמו ״סביבה טבעית״ לעבירת ההטרדה המינית וזו פסולה בכל מקום ובכל שעה.
מעסיק או מורה או כל בעל מרות מסוג אחר יכול שיתן את הדין הן במישור הפלילי והן בזה האזרחי אם הטריד מינית גם בזמן או במקום שבו המוטרדת לא היתה תחת מרותו.
החוק למניעת הטרדה מינית מכליל את כל האפשרויות שבהם עלולה להתקיים הטרדה מינית וזו אינה תלויה במקום או מצומצמת רק למקומות עבודה, לימודים או במסגרת יחסי מרות כלשהם.

חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 10), התשע"ד-2014