מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא עוולה נזיקית וגם עבירה פלילית והאיסור על הטרדה מינית מעוגן בחוק למניעת הטרדה מינית.

החוק קובע כי הטרדה מינית היא פסולה גם במסגרת יחסי עבודה וקיומה מוביל לפגיעה בכבודו של האדם, פגיעה בחירותו ובפרטיותו תוך הפרת השוויון בין המינים.

הטרדה מינית פסולה היא תוצאה של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אשר מופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות מסוג זה, כך גם התייחסות מבזה ומשפילה המופנית לאדם תוך התייחסות למינו או למשיכתו המינית, חשוב להוסיף כי במסגרת ניצול מרות ביחסי עבודה הרי שהמוטרד אינו צריך להראות כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסות המינית.

התנכלות בעקבות תלונה על הטרדה מינית

המחוקק וכך גם הפסיקה קבעו כי התנכלות מכל סוג שהוא שנעשית בעקבות הטרדה מינית או תלונה על הטרדה מינית היא פסולה ויכולה להוביל לעילת תביעה נזיקית ובנוסף היא עבירה פלילית ולכן גם אם תלונה על הטרדה מינית נמצאת בבירור או שנתברר כי היתה לא מוצדקת אסור להתנכל לעובד או עובדת שהגישו את התלונה בעקבות כך.

במקרים רבים מוצאים עצמם עובדים שהגישו תלונה על הטרדה מינית מורחקים ממקום העבודה ולעיתים אף מובילים אותם להתפטר כעבור תקופה מסויימת וקיים חשש שבעצם הפעולות כנגדם ישנה עבירה על החוק למניעת הטרדה מינית תוך התנכלות לעובדת שהגישה את התלונה.

גם עובד שאולץ לעזוב את העבודה תוך שהחתימו אותו על טופס ויתור  לאחר מסע התנכלות יכול ורשאי לפעול כנגד אלו שהתנכלו לו לאחר הגשת התלונה.

נטל ההוכחה בעבירת הטרדה מינית

בתביעה שהוגשה מכח החוק למניעת הטרדה מינית הרי שהנטל להוכחת התביעה זהה לנטל הנדרש בתביעה אזרחית רגילה.

פסיקת בתי המשפט קבעה במקרים רבים כי הטרדה מינית יכול שתיהיה אישית או גופנית או מילולית ויתכן שתופיע בדרגות שונות של חומרה אולם ברוב המקרים השאלה האם אכן היתה הטרדה מינית היא פשוטה ובהירה אך במקרים שבהם קיים ספק מתייחס בית המשפט למכלול הנסיבות ומכריע בהתאם לכך.

גובה הפיצויים במקרים של הטרדה מינית במקום העבודה

פסיקת בית המשפט קבעה מהם השיקולים לצורך קביעת גובה הפיצויים בשל מעשי הטרדה מינית ולצורך כך נבחן האם יש מקום לשליחת מסר חברתי חד משמעי באירוע הנדון ולפיו תופעה של הטרדה מינית היא פסולה וטומנת בצידה נזק כספי כבד למטריד, כמו כן נבחנת חומרת הפגיעה כתוצאה מן ההטרדה המינית, נסיבות הביצוע, ההיקף של ההטרדה והאם נוצר נזק בדמות החלפת מקום העבודה או העברה מתפקיד והאם נגרם נזק נפשי ומידתו.

אם את חשה שהטרידו אותך מינית במקום העבודה ואת זקוקה לייעוץ

אנחנו פה בשבילך וכדי להציל אותך מטעויות