קביעת ממצאים לצורך הרשעה בפלילים בעבירות אלימות במשפחה

הכלל הוא שלצורך קביעת ממצאים לעובדות שנמצאות במחלוקת יינתן משקל מכריע למהימנות העדות כך שייבחן האם הפרקליטות הצליחה לייצר רמת וודאות של למעלה מספק סביר הנחוצה לצורך הרשעת נאשם תוך הפחתת הסיכוי להרשעת חף מפשע.

מהימנות עדות בעבירה פלילית של אלימות במשפחה

קביעת מהימנות בעבירות של אלימות במשפחה אינה פשוטה שכן נסיבות ביצוע העבירה של אלמ"ב היא בתוך הבית הפרטי של המשפחה מוסתר מעיני כל ולכן חשיפת עבירות האלימות כנגד בן זוג מכה כרוכה בהתמודדות גם בתלות הנפשית והכלכלית בבן הזוג המכה תוך השתלבות של גורמים אחרים המובילים לעיתים קרובות לשינויי גרסה מצד המתלוננת וזאת בשל מניעים חיצוניים או פנימיים או בשל הטראומה שאותה חווה קורבן העבירה ולכן אין לצפות למתן עדות חדה ורהוטה מצדה של קורבן העבירה וניתן משקל חשוב גם לטון הדיבור, שפת הגוף ואופן מתן העדות שלמרות שאינם קשורים באופן ישיר לעולם התוכן אך מקבלים בנסיבות העניין והעבירה משקל חשוב ביותר.

תוספת ראייתית לעדות יחידה בעבירות אלימות במשפחה

בעבירה פלילית של אלימות במשפחה בית המשפט והחוק הפלילי לא רואה כחריג הצדקת תוספת של ראיות לעדות יחידה, למעשה במקום שבו ישנה עדות יחידה יבחן האם ניתן להסתפק בעדות זו בלבד לצורך קיומו של בסיס להרשעה בפלילים וקיימת חובה המחייבת לדקדק בעדויות ובראיות בזהירות רבה שכן קיים חשש אמיתי מתלונות שווא בשל סכסוכי גירושין וסכסוכים בתוך המשפחה ולכן בעבירות אלימות במשפחה יש צורך לברר לעומק האם אכן היתה אלימות או שמא מדובר בניסיון להטיל אימה על בן הזוג לצרכים זרים.

לצורך בחינת ראיות בעבירות אלימות במשפחה יבדקו תוספות ראייתיות שיהוו חיזוק מאמת לעדות או סיוע ולכך יבחנו חבלות שנותרו בגופה של בת הזוג, טיפולים רפואיים שאין להם הסבר אלא אלימות בן הזוג, מצבו הנפשי והפיזי של קורבן העבירה כפי שנקלט על ידי עדים חיצוניים כמו סערת רגשות, בכי ופחד. בנוסף ינתן משקל להגעת הקורבן למעון לנשים מוכות וכן תבחן עדותו של הנאשם ובדיקה האם הוא שיקר במהלך עדותו שכן נפסק בבית המשפט העליון ששקריו של נאשם במשטרה או בבית המשפט לא יחליפו את הראייה עיקרית אך יש בהם כדי לשמש תוספת ראייתית המאמתת בדרך של "חיזוק" ולפעמים בדרך של "סיוע" להוכחת אשמתו של הנאשם.

עורך דין פלילי המייצג את קורבן העבירה

עורך דין פלילי המייצג את קורבן העבירה במקרים של אלימות במשפחה יאיץ ברשויות התביעה למצות את הדין הפלילי עם התוקף, תוך הבאת ראיות יזומות מצד הקורבן שיש בהם כדי להראות את מידת הפגיעה של התוקף באמצעות ראיות חיצוניות ועדויות של מי שראו את השלכות הפגיעה והאלימות בזמן אמת.
לעיתים קרובות הפרקליטות חותרת להגעה להסדר טיעון מקל ומהיר עם התוקף משיקולים שונים ותפקידו של עורך דין פלילי המלווה את קורבן העבירה לעמוד על זכויות הקורבן תוך בחינה של ההסדר המוצע והתערבות בחומרת כתב האישום המתוקן ולעיתים אף להתנגד להסדר באופן שיביא למיצוי זכויותיו של קורבן העבירה אותו הוא מייצג.

תפקידו של עורך דין פלילי המייצג נאשם בעבירות של אלימות במשפחה

בעבירות פליליות של אלימות במשפחה יש קושי בהבאת ראיות להרשעת נאשם שכן ברוב המקרים מדובר על "מילה מול מילה" וקיימת מלחמת גרסאות באשר למתרחש בבית המגורים של המשפחה. כשיוגש כתב אישום כנגד בן זוג באשמת תקיפת בת זוגתו יצטרפו לעדות בת הזוג ראיות נוספות שיחזקו ויסייעו להרשעתו ובדיוק בנקודה זו עולה חשיבותו של עורך הדין הפלילי שמייצג את הנאשם ביכולת לקעקע ולהפחית במשקל הראיות החיצוניות שהובאו כנגד הנאשם בעבירות אלו.

אנו עוסקים ומתמחים במתן מענה הולם וייצוג בעבירות מין, עבירות אלימות ועבירות אינוס במשפט הפלילי לצורך ייעוץ צור קשר.