עורך דין צבאי

עבירת עריקות מהצבא

סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי מגדיר את עבירת העריקה כהעדר מהשירות הצבאי מתוך כוונה שלא לחזור לצבא וסעיף 93 לאותו החוק קובע כי חייל שנעדר משירות בצבא למעלה מעשרים ואחד ימים רצופים ללא רשות נחשב למי שערק מן הצבא ודינו מאסר 15 שנה כל עוד לא הוכיח את שנעדר מסיבה אחרת.
ישנם שני סעיפי חוק הנבדלים זה מזה ונוגעים להיעדרות מן השירות הצבאי כך שסעיף 92 מכיל את עבירת העריקה וקובע עונש גבוה של 15 שנים לעומת סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי שקובע עונש בן 3 שנים לעבירה של היעדר משירות צבאי.
כדי להרשיע חייל בעבירה של עריקה מן הצבא יש להוכיח כי ההיעדרות מן הצבא נעשתה מתוך מטרה שלא לחזור אל הצבא, אולם מקריאת סעיף 93 עולה כי חובת ההוכחה היא על הנאשם עצמו והוא זה שצריך לשלול את כוונת העריקה באמצעות הוכחה שלא נתקיימה בו ״כוונה שלא לחזור לשירות״.
העריקה היא עבירה מסוג פשע והיא נחשבת לאחת מן החמורות בחוק השיפוט הצבאי תוך שימת דגש על הפגיעה הקשה בערך השוויון בחברה וכבר נקבע כי בפסיקה כי בעבירות העריקה יש משום פגיעה בחברה בישראל הן בהיותה חברה יהודית ״האחיכם יבואו למילחמה ואתם תשבו פה״(במדבר ל״ב) והן בהיותה חברה דמוקרטית וחשיבות השוויון בין הכלל.
במהלך השנים התגבשה בפסיקה מדיניות ענישה שרובה ככולה מלמדת כי בגין עונשי עריקה קיימת ענישה של מאסר בפועל ורבים המקרים בהם העונשים הם מאסר ממושך של שנה לפחות.
מן האמור לעיל עולה כי ישנה חשיבות מכרעת לסעיף האישום ולקביעה האם מדובר בעריקה או בהיעדרות מן השירות מתוך כוונה לשוב אל הצבא ואל השירות.
לנו כעורכי דין פליליים אשר מתמחים בעבירות שנעשו במסגרת הצבא מזה שנים ארוכות יש נסיון ממושך בהערכת המעשים ומתן ייעוץ למי שהסתבכו במהלך שירותם הצבאי.