התנהגות עורך דין פלילי

חוק לשכת עורכי הדין ובתוכו ההוראות המעגנות את עבירות המשמעת של עורכי דין פליליים ועורכי דין בכלל מוביל למסקנה  כי עבירת משמעת ובה התהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין נפרשת על התנהגותו של עורך הדין גם בלי קשר ישיר לעיסוקו המקצועי.

תפקידה של לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין הוקמה כדי לאגד את עורכי הדין כגוף מקצועי ומטרתה לשמור על רמתו וטהרו של המקצוע, כך שישנן נורמות שעורך הדין צריך לשמור עליהן וזאת לצורך שמירת רמת עריכת הדין והאמון וההערכה שחשים כלפיו בציבור הכללי ולכן מעשים שאינם הולמים את כבוד מקצוע עריכת הדין הם אינם רק אלו שנעשים באותה מסגרת של העבודה המקצועית בלבד אלא גם אלו שנעשים על ידי עורך הדין מחוץ לענייני עבודתו כך שהתנהגות לא הולמת של עורך דין תפורש באופן רחב ולא תצומצם למסגרת המקצועית בלבד, כך שאי תשלום חוב אישי של תהיה עבירת משמעת וכך גם אי כיסוי שיקים פרטיים יהיו עבירת משמעת בניגוד להתנהגות המצופה מעורך דין, כיוון שדפוס התנהגות שכזה מהווה דוגמא לא חיובית לציבור הרחב ומנהיג נורמות התנהגות פסולות שאינן הולמות את ציבור עורכי הדין ויש בהם כדי לפגוע בכבוד המקצוע.
אולם עולה שאלה האם התבטאות של עורך דין ״בוטה״ ככל שתהיה האם יש בה כדי להוותת עבירת משמעת וזאת כשממול עומדת הזכות לחופש הביטוי כזכות מרכזית בחברה חופשית, נקבע כי חופש הביטוי אל מול הרצון לשמור על כבוד המקצוע עומד באופן מאוזן ביחס לקרבת ההתבטאות למקצוע עצמו כך שעורך דין מוגבל ומחוייב לשמור על לשונו כשהוא נמצא בבית המשפט ובעת דיונים מקצועיים אולם יכול הוא ליתן דרור לחרצובות לשונו,באופן מוגבל, כשהוא מתבטא בנושאים פוליטיים או כאלו שאינם קשורים למקצוע עריכת הדין.