הגנה מן הצדק בעבירות מס

הגנה מן הצדק פותחה במשפט הפלילי במקרים שבהם ניהול ההליכים נגד נאשם נוגד את עקרונות ההגינות הבסיסיים כך שבמקום ובו ההתנהגות של הרשות היא בלתי נסבלת ויש בה משום רדיפה ודיכוי של הנאשם יכול בית המשפט לזכות את הנאשם.

במסגרת התפתחות ההלכה של "הגנה מן הצדק" בפסיקה הורחבה היריעה ולפיה נקבע כי זו תופעל לא רק במקרים של התנהגות בלתי נסבלת ושערורייתית של הרשות אלא גם במקרים שבהם יחוש בית המשפט כי ישנה פגיעה ממשית בתחושות של צדק והגינות. הגנה מן הצדק תופעל במסגרת איזון בין כלל הערכים והעקרונות של המשפט הפלילי ולצורך כך נקבע מבחן משולש:

1. בחינה של הפגמים בהליך הפלילי נגד הנאשם.

2. האם הפגמים הם כאלו שמובילים למסקנה כי קיימת פגיעה בתחושת הצדק וההגינות.

3. האם ניתן לתקן את הפגמים שנפלו בהליך הפלילי באופן מתון ולאו דווקא באמצעות ביטול כתב האישום.

אכיפה בררנית

במקרים שבהם הרשות מפלה בהעמדה לדין במצבים זהים בין בני אדם מכירה הפסיקה בטענת הגנה בשל "אכיפה בררנית".כשמדובר בטענת הגנה של אכיפה בררנית מספיק שהנאשם יראה את התוצאה המפלה ואין הוא נזקק להכנס לשיקולי הרשות באשר לנסיבות שיצרו את ההפליה.

על פי הוראות החוק נקבע כי במסגרת טענות מקדמיות רשאי הנאשם לטעון כי הגשת כתב האישום או ניהול ההליך עמדו בסתירה לעקרונות של צדק ובכך עוגנה טענת "הגנה מן הצדק" אולם הטענה של אכיפה בררנית לא הוכרה כטענה נפרדת והיא משתלבת עם טענת הגנה מן הצדק.

נטל ההוכחה

נטל ההוכחה במסגרת טענת הגנה מן הצדק מוטל על כתפי הנאשם, וכשמדובר בעבירות חמורות מסוג פשע הרי שקיים קושי כבד להוכיח את ההפליה ובית המשפט נדרש לערוך את האיזון בין כלל האינטרסים הכלולים ובין היתר גם חומרת העבירה נשוא כתב האישום נלקחת במכלול השיקולים.

טענת הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית היא טענה שכיחה במשפט הפלילי והדבר נכון גם באישומים בעבירות מס שכן לעיתים קרובות הליך החקירה והראיות שקיימות בידי המאשימה הן כאלו שפוגעות בתחושות צדק בסיסיות וצריכות להוביל לביטול כתב האישום.