מהי מדיניות הענישה בעבירות כלכליות וכיצד להגיע לתוצאה הטובה ביותר

מדיניות ענישה בעבירות כלכליות ושוק ההון/עורך דין שגיב רוטנברג

בתי המשפט דנו לא אחת בחשיבות של שוק הון הוגן ותפקידו בכלכלה המודרנית, נקבע כי שוק ההון בנועד להכשיר גיוס הון מידי הציבור תוך שימוש בו כמנוף לפעילות כלכלית עניפה ויעילה.

שוק ההון נועד לפתוח לציבור הרחב אפיקי השקעה וחסכון שישאו פירות ויש בו כדי להוות גורם לפיתוח וצמיחה כלכלית שאינו יכול להתרומם ללא הציפייה של המשקיע הפרטי להפיק רווח מהשקעתו בשוק ההון, ציפייה שמותנית בקיומו של שוק הון אמין, הגון וישר.

נושא משרה או בעל שליטה בחברה ציבורית הפעילה בשוק ההון לפעול לקידום מטרות החברה ושל העמיתים שכספם מנוהל על ידי החברה ופעולותיו חייבות להיות כאלו שמנווטות להשאת רווחים של עמיתי החברה שאת כספיהם הוא מנהל תוך איסור לפעול בניגוד עניינים, איסור פעולות שנוגדות את העקרונות של שוק תאגידי הגון ותקין כך שפעולות שנועדו להסוות את מטרת הפעילות אסורות ויש בהם כדי לפגוע בערכים המוגנים ובשוק ההון.

בתי המשפט הדגישו את הצורך בכך שהמשקיעים ידעו שהממונים על מתן הוראות המסחר בניירות הערך יפעלו באופן הוגן ועל מנת לקדם את האינטרס של החברה הציבורית ולכן עיקרי השיקולים של בית המשפט בבואו לגזור עונש בעבירה כלכלית הקשורה לעבירות על חוק ניירות ערך יתמקדו במניע הכלכלי הכספי שהניע את הנאשם תוך מתן דגש בצורך להרתיע אחרים מביצוע עבירות דומות וזאת למרות שברוב המקרים בעבירות מסוג זה מדובר בנאשמים ללא עבר פלילי ובעלי אורח חיים תקין ונורמטיבי.

בתי המשפט קבעו כי מדיניות הענישה במקרים של עבירות על חוק ניירות ערך יהיו בדרך של עונש מאסר בפועל והטלת קנס כספי גבוה כשנקודת המוצא היא החשיבות לענישה הרתעתית בעבירות של צווארון לבן שבעיני בית המשפט נזקיה עולים במקרים רבים על עבירות צווארון כחול מסורתיות.

העבריינות הכלכלית היא מתוחכמת ונעזרת באמצעים חדשניים ונעשית בדרך שמקשה על חשיפתה אך היא גורמת נזק קשה לחברה ולמשק הכלכלי וזאת בנוסף למשקיעים הפרטיים שחייהם נהרסים והם נפגעים מן העבירות באופן ישיר.

מדיניות הענישה באה לשקף את הסכנה שאורבת מעבריינות של "צווארון לבן" ואת היקף קורבנות העבירה כתוצאה ממנה תוך משקל לקושי בחשיפת עבירות מסוג זה.

עבירות "צווארון לבן" מטעות שכן הן בעלות אופי "נקי" אולם מדובר בעבירות מתוחכמות שמאחוריהן עומדים עבריינים בעלי מעמד חברתי גבוה והשכלה גבוהה שעושים שימוש בכספים של אחרים תוך שהם מפרים את חובת הנאמנות כלפי המשקיעים.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה של החמרת ענישה במיוחד בעבירות של תרמית ומניפולציה בניירות ערך וזאת במסגרת החמרה בענישה של עבירות כלכליות באופן כללי.

אנו מייצגים במשך שנים רבות נאשמים בעבירות "צווארון לבן" ויודעים כיצד להתמודד עם אישומים וראיות של התביעה בדרך שתוביל לתוצאה הטובה ביותר עבור לקוח המשרד.

תוכל/י לפנות אלינו לייעוץ מיידי וסיוע משפטי – 050-6942192