משפט פלילי בנוכחות הנאשם

חוק סדר הדין הפלילי קובע בסעיף 126 כי למעט חריגים הרי שהכלל הוא שבמשפט פלילי יתקיים דיון בעניינו של נאשם בנוכחותו.
העיקרון שיש מלומדים שסברו שניתן לו מעמד חוקתי הוא כי הדיון הפלילי יתקיים בנוכחות הנאשם בפלילים וזאת לצורך קיום תקין של המשפט וכמו כן לצורך הבטחת מראית פני הצדק וההגינות של המשפט הפלילי.

חריגים לכלל ולפיו הדיון במשפט פלילי יהיה בנוכחות הנאשם

ישנם מקרים חריגים שבהם יעדר הנאשם מנוכחותו במשפט ואחד מחריגים אלו קיבל ביטוי בסעיף 240א לחוק סדר הדין הפלילי שקובע כי בעבירות הקלות ביותר שמוגדרות בו, אם בית המשפט סבור כי לא יווצר עיוות דין, ניתן לקיים את הדיון הפלילי ללא הנאשם.
חריג נוסף לכלל הוא כשנאשם מוזמן לדיון ואינו מתייצב הרי שרואים אותו כמי שבעצם הודה בעובדות כתב האישום, אולם בהתאם לסעיף 130 ח לחוק סדר הדין הפלילי במידה והנאשם נעדר ממשפטו ונדון שלא בפניו הוא יוכל לבקש את ביטול פסק הדין שניתן בהיעדרו תוך שהוא יתבקש להוכיח אחד משני תנאים:
1. היתה סיבה מוצדקת להיעדרו.
2. ביטול פסק הדין נחוץ לצורך מניעת עיוות דין.

זכותו של נאשם לנוכחות בבית המשפט

הזכות לקבל את יומך בבית המשפט נועדה לצורך ניהול משפט פלילי הוגן וצודק אולם זכות זו אינה מוחלטת והחוק נועד למנוע אפשרות לניצול זכות זו לרעה, כך שכשאדם נעדר מדיון אליו זומן הוא נמצא בסיכון ולפיו הוא יורשע ודינו ייגזר.

במקרה שהגיע למשרד עורך דין פלילי רוטנברג נאשם נעדר מדיון פלילי בעניינו מכיוון ששהה בחו"ל ואנו נתבקשנו לבטל את גזר הדין שניתן כנגדו. לצורך כך, העלנו שתי טענות חלופיות ולפיהן היתה הצדקה לשהייתו בחו"ל וכמו כן פירטנו מדוע אותו אדם לא הגיש בקשה לדחיית מועד הדיון בעניינו.

בנוסף לאלו עלתה טענה ולפיה הרשעתו וגזירת דינו שלא בפניו תיצור עיוות דין ופגיעה שעלולה להוביל לפגם משפטי בעניינו ואף לפגיעה באמון הציבור במשפט הפלילי.

אנו סבורים כי רק במקרי קיצון יש לנהל דיון פלילי ללא נוכחות הנאשם, אם הנך חשוד בפלילים או הוגש כנגדך כתב אישום פלילי צור עמנו קשר לצורך ייעוץ מיידי.