מעשה מגונה ייעוץ באמצעות עו"ד פלילי

חוק העונשין מגדיר "מעשה מגונה" כמעשה שנעשה לשם גירוי או ביזוי או סיפוק מיניים ומי שעושה מעשה מגונה באחר ללא הסכמתו עובר עבירה פלילית לפי חוק העונשין.

בעבירת מעשה מגונה ישנה פרשנות רחבה ומגוון רב של אפשרויות לפרשנות המונח "מעשה" כשלזה יכולים להיות פרשנויות שנוגעות לנסיבות הספציפיות שמתוכן אף ניתן לגבש מסקנה באשר למניע. בעבירת מעשה מגונה משתלבים יסודות של התנהגות והדרישה היא שהמעשה ייעשה לשם הגירוי המיני כך שלצורך הרשעה בעבירה פלילית של מעשה מגונה לא מספיק שהמעשה עצמו יהיה פסול או בלתי מוסרי אלא שהוא נעשה בליווי המטרה להגיע לאותם היעדים המיניים.

כיצד ניתן לבדוק האם המעשה היה למטרת ביזוי, גירוי או סיפוק מיני

המחשבה הפלילית נמצאת בליבו של החשוד ואין אפשרות לבחון את הנעשה בראשו אלא מתוך כלל הנסיבות והעובדות של אירוע נקודתי ומתוכו ניתן ללמוד האם המעשה המגונה נעשה תוך קיומה של מחשבה פלילית או היעדר מטרה פלילית.

ברוב המכריע של משפטים פליליים ניתן ללמוד על המחשבה הפלילית מתוך הנסיבות ולא מתוך הודעה גלויה של החשוד או הנאשם באשר לסגור ליבו שכן מערכת של נסיבות המקרה יכול שתיצור חזקה שמלמדת על מטרת המעשה וחזקה זו נלמדת בעיקר מניתוח של הגיון האירוע ומתוך נסיון החיים.

במקרים שבהם ישנן הנחות המתבססות על נתונים חיצוניים המלמדים שהמעשה המגונה נעשה מתוך מטרה לגירוי, סיפוק או ביזוי מיני הרי שניתן לבסס את היסוד הנפשי ולחייב בפלילים את הנאשם או החשוד.