מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים והפעולות של עו"ד פלילי בהליך זה/עו"ד פלילי שגיב רוטנברג/עו"ד פלילי ניר רוטנברג

בהתאם לסעיף 21 לחוק המעצרים עולה כי על בית המשפט שדן בשאלת מעצר עד תום ההליכים ליתן החלטה לאחר שנתקיימו שלושה תנאים התלויים זה בזה באופן מצטבר:

1.     בית המשפט צריך לבחון תחילה האם יש ראיות לכאורה לצורך הוכחת אשמתו של הנאשם שמעצרו עד תום ההליכים הפליליים כנגדו מתבקש.

2.     האם ישנה עילת מעצר כנגד הנאשם.

3.     אם בית המשפט מתרשם כי יש ראיות לכאורה וישנה עילת מעצר הוא נדרש לבדוק האם ניתן להשיג את המעצר בדרך חלופית שפגיעתה בחירותו של הנאשם מצומצמת ובין היתר תבחן האפשרות להורות על המשך מעצרו של הנאשם בדרך של פיקוח אלקטרוני.

ראיות לכאורה להוכחת אשמת נאשם בפלילים

בדיקת קיום ראיות לכאורה להוכחת אשמת הנאשם נעשית תוך שבית המשפט מנסה לגלות את הפוטנציאל שקיים בתוך חומר הראיות שהגישה המאשימה ובית המשפט שואל האם ישנו סיכוי סביר לכך שהחומר שקיים כעת בתיק המאשימה יביא להרשעת הנאשם בפלילים בתום ההליך, כמובן שעל בית המשפט להיות ער לכך שהראיות שבפניו טרם עברו את הסינון של ההליך הפלילי כך שטרם נעשתה חקירה נגדית של עו"ד פלילי מול עדי התביעה וטרם הוצגו ראיות ההגנה, כך שבית המשפט יידרש בעתיד לבחון את הראיות ולקבוע להן אמינות ואת משקלן לצורך הרשעה או זיכוי במשפט פלילי, כשבשלב הנוכחי, שלב המעצר עד תום ההליכים שבו בית המשפט בודק את התשתית הראייתית הרי שאין מקום לבדוק את מהימנות הראיות או את משקלן, אלא אם מדובר במקרים שבהן החומר מגלה סתירות מהותיות שמלמדות על רמה נמוכה של אמינות בתשתית הראייתית.

שחרור לחלופת מעצר

במסגרת האפשרות להביא לשחרור נאשם לחלופת מעצר מתקיים דיון בשתי שלבים כך שבחלק הראשון תבחן השאלה האם יש אפשרות של שחרור לחלופת מעצר תוך הפגת עילת המעצר ואם התשובה לכך חיובית הרי שיש לבדוק בשלב השני האם ישנה חלופת מעצר מתאימה וזו תבחן באופן פרטני ובאמצעות קבלת תסקיר משירות המבחן באשר לטיב חלופת המעצר.

כמובן שהאמור לעיל צריך להיערך תוך התחשבות בחזקת החפות שעומדת לכל נאשם שטרם הורשע.