כיצד להסיר את שמך מנתוני האינטרפול/עו”ד שגיב רוטנברג

אם יש לך חשש ששמך מופיע בקבצי האינטרפול ללא הצדקה והנך סבור שקיימת אפשרות שתיעצר או תעוכב בביקורת הגבולות ישנם מספר אפשרויות פעולה מקדימות כדי להסיר את שמך מקבצי האינטרפול:

1. ניתן לפנות לנציגות האינטרפול במדינה שלדעתך הנפיקה את צו המעצר הבינלאומי כנגדך ולבקש את מחיקת הנתונים.

2. ניתן לפנות לנציגות האינטרפול במדינת המוצא שבא הנך מתגורר ולבקש את הסרת המידע.

3. תוכל לפנות ל- commission of control (ccf) שהנו גוף עצמאי שיכול לבחון ולהמליץ על מחיקת הרישום הקיים נגדך במאגרי המידע של האינטרפול.

אנו עוסקים שנים רבות במשפט הפלילי ובמשפט בינלאומי ונותנים מענה מקיף במסגרת עתירות כנגד צווי אינטרפול וצווי מעצר בינלאומיים.

אם הנך זקוק לייעוץ בכל הנוגע לצו מעצר בינלאומי או בנוגע לפעולות שניתן לעשות מול האינטרפול צור קשר ונסייע לך באופן מיידי. 050-6942192