חקירה במשטרה- איך להתנהג בחקירה במשטרה?

אנו במשרד עורך דין פלילי רוטנברג מתמחים בייצוג וליווי חשודים ונאשמים למעלה מ-25 שנה ונותנים שירות מיידי למי שזומן לחקירה במשטרה או נעצר על ידי המשטרה. אם זומנת לחקירת משטרה תוכל לפנות אלינו באופן מיידי כדי לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ומנוסה בכל סוגי העבירות הפליליות.
אם הנך נחקר וזקוק לעורך דין סמים, עורך דין אלימות במשפחה, עורך דין מומחה לעבירות מין, עורך דין לעבירות מחשב אנו נוכל לסייע לך להתמודד עם החשדות כנגדך.

חקירה באזהרה

חקירה באזהרה במשטרה היא חקירה שבה החשוד מוזהר שבתשובותיו הוא עלול להפליל את עצמו ותחילתה של החקירה היא באזהרה כלפי הנחקר בנוגע לעבירות הפליליות שלכאורה ביצע ואשר הוא חשוד בהם וכעת בכוונת חוקר המשטרה לשאול את החשוד שאלות בנוגע לחקירה.

מהי המשמעות המעשית של חקירה באזהרה במשטרה?

המשמעות של חקירה במשטרה תחת אזהרה היא שיתכן ובסיום החקירה ובהתאם לדברים שהחשוד ימסור בחקירה הוא ילקח למעצר להמשך חקירה או לצורך הגשת כתב אישום פלילי כנגד הנחקר ומשום כך מוזהר החשוד מייד בתחילת החקירה כי הוא חשוד ויש לו את הזכות המלאה לשמור על שתיקה ולא לענות לשאלות החוקר.

האם ניתן לחקור באזהרה מי שזומן לעדות?

חוקר משטרה רשאי לגבות עדות מעד בחקירה פלילית ובמידה ובמהלך העדות עולה כי העד חשוד בביצוע עבירה פלילית הרי שהחוקר רשאי במהלך העדות לעבור לחקירה תחת אזהרה כך שהוא יזהיר את העד כי כעת הוא חשוד בביצוע עבירה פלילית ויש לו את הזכות לשמור על זכות השתיקה.
בכל מקרה של זימון לתחנת המשטרה אנו ממליצים להתייעץ לפני ולהגיע בליווי עורך דין פלילי מנוסה וזאת גם במקרה וזומנת לעדות וגם אם זימנו אותך לחקירה במשטרה תחת אזהרה.
ייעוץ משפטי מקצועי יחסוך לך טרדה רבה והוצאות רבות בהמשך ועלול להציל אותך מטעויות והפללה עצמית במשטרה.

מה לעשות לאחר זימון לחקירה במשטרה תחת אזהרה?

זימון לחקירה במשטרה מציב את החשוד באירוע שבסיומו הוא עלול להיות עצור או משוחרר תחת ערובה כספית ודבריו בחקירה עלולים להוביל להגשת כתב אישום פלילי כנגדו ולכן יש לנהוג בחכמה ובזהירות לפני החקירה במשטרה ובמהלך החקירה במשטרה. לכל נחקר בפלילים יש את הזכות המלאה לפנות לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לפני החקירה וכמובן שגם במהלכה.
במשרד עורך דין פלילי רוטנברג אנו מלווים את החשוד לפני החקירה וגם במהלכה תוך מתן ייעוץ מלא לגרסתו של הנחקר ותוך סיג ושיח עם קצין החקירות במשטרה לצורך שחרורו של הנחקר ללא נזקים ארוכי טווח.

למה כדאי לקבל ייעוץ מעורך דין פלילי לפני חקירת משטרה?

כשחשוד מוזמן לחקירת משטרה הרי שחירותו והחופש שלו נמצאים תחת סכנה שלפעמים ניתן לבטל באמצעות שיחת ייעוץ עם עורך דין פלילי שהיה באירועים מסוג זה מאות ואלפי פעמים ויש ביכולתו לנתח את המצב שבו נמצא החשוד ולהבין כיצד החשוד יכול להימלט מאיזור הסכנה ולכן גם כשחשוד בטוח שהוא "חף מפשע" ואין לו שום קשר לחשדות עליו לקבל ייעוץ משפטי שכן לחוקרי המשטרה יש יכולות גבוהות ביותר ושיטות מתוחכמות לתרגילי חקירה כנגד עבריינים מנוסים ובטח שנגד מי שנחשד לראשונה בחייו בפלילים.
תרגילי חקירה משטרתיים יכולים להוביל אדם חף מפשע למסור גרסה שעלולה להביא להפללתו ולהסתבכות בפלילים שלא לצורך ולכן קיימת חשיבות להתייעצות עם עורך דין פלילי לפני חקירה במשטרה תחת אזהרה ובמהלכה.
חשוד בפלילים שהוא "חף מפשע" חייב להבין לפני הגעתו לתחנת המשטרה מהן זכויותיו המלאות ומה מומלץ לו לעשות בחקירת המשטרה ומה לא מומלץ ועלול לפגוע בו, כך שלפעמים חוקרי המשטרה יגרמו לחשוד לספר את גרסתו תוך שהם מבהירים לו שהוא אינו חשוד וזאת מתוך כוונה לאסוף ראיות נוספות שיספיקו למעצר החשוד או להגשת כתב אישום כנגדו.

האם מסירת מידע למשטרה עלולה להוביל להפללת החשוד?

כשאדם מוסר עדות במשטרה עליו להקפיד ולמסור את גרסתו כך שהיא לא תוביל להפללתו כך שהוא יהפוך מעד לחשוד הנחקר תחת אזהרה.
במהלך העדות יש לשים לב לכך שפרטים שנראים למוסר העדות כתמימים לחלוטין עלולים להרכיב את "הפאזל החסר" לחוקרים בחקירת המשטרה וכך להפוך את מוסר העדות התמים לחשוד גם כן תוך ניסיון לעמת את הנחקר ולהביא אותו למסירת הודאה בביצוע עבירה פלילית.
זו בדיוק הסיבה שבגינה אדם המקבל זימון לחקירה צריך להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה שכן יש פרטים שאדם יכול למסור בתמימות במהלך עדותו ועלולים לפגוע בגרסתו ולהוביל להסתבכות בחקירה פלילית ובחשדות כנגד העד.
עד הנחקר לראשונה בחייו יכול ליפול בפח בתרגילי חקירה משטרתיים שכן השוטרים יכולים לא לומר את האמת בנוגע לראיות שקיימות בידיהם וכך נחקר עלול להאמין בתמימות שקיימות כנגדו עדויות והקלטות וראיות מפלילות נוספות וכל זאת כדי לגרום למי שזומן לחקירה במשטרה להודות בחשדות המופנים כנגדו.
ייעוץ עם עורך דין פלילי רוטנברג יכול להוביל לכך שלא תפליל את עצמך ובמקום להיות חשוד בתיק פלילי הגרסה של הנחקר תביא לסגירת התיק הפלילי.

כדאי להסכים לבדיקת "מכונת אמת" פוליגרף בחקירת משטרה?

ההמלצה שלנו במרבית המקרים היא להסכים לבדיקת פוליגרף במשטרה שכן ברוב המקרים מדובר בתרגיל חקירה של השוטרים כדי לבדוק האם החשוד מסתיר משהו ובפועל לא תתבצע בדיקת פוליגרף לחשוד.
גם במקרה שבוצעה בדיקת פוליגרף הרי שהיא אינה קבילה במשפט פלילי ויכולה לשמש כשיקול נוסף בהחלטת שופט או קצין חקירות בהליך מעצר.
כמובן שהדבר תלוי בחשדות ובנסיבות ואנו בוחנים כל מקרה לגופו בעת החקירה ובהתאם לכך המלצתנו לנחקר.

מהם "עשרת הדיברות" לנחקר במשטרה?

1. לעולם אל תמסור גרסה בטרם התייעצת עם עורך דין מנוסה- בכל מצב ובכל תנאי.
2. מייד עם קבלת הזימון למשטרה בטלפון עליך לבקש מהחוקר את מלוא המידע בנוגע לחקירה וגם אם הוא מסרב לענות לך אל תוותר ותדרוש את המידע.
3. אסור לך לדבר עם אף אחד בנוגע לחקירה שכן אתה עלול להיות מופלל וגם על ידי החבר הטוב ביותר שלך.
4. גם אם החוקר יוצא איתך מחוץ לחדר החקירות "להפסקת עישון" אסור לך לדבר איתו שכן סביר שאתה מוקלט ללא ידיעתך.
5. להיזהר מתרגילי חקירה של חוקרי המשטרה ולדעת שהמשטרה תמיד יותר חכמה מהנחקר.
6. גם אם מציגים לחשוד קטע וידאו ובו הוא נראה מבצע את העבירה אין להודות שכן לעיתים הוידאו אינו מספיק להגשת כתב אישום בפלילים.
7. זכות השתיקה אינה נכונה תמיד ויש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו.
8. גם הזכות לדבר היא אינה נכונה תמיד ועלולה להביא להפללה עצמית שלא לצורך.
9. לפעמים המשטרה מזמנת אדם לחקירה שלא כדין ויש פגמים בזימון- עורך דין פלילי מנוסה יכול לזהות זאת מייד.
10. ייעוץ עם עורך דין פלילי יכול להציל אותך- 0506942192 הטלפון האדום שלך!

כיצד מזמנים אדם לחקירת משטרה?

למשטרה יש יכולת לזמן חשוד בפלילים לחקירת משטרה ולהביא למעצרו בסיום החקירה אולם עומדת לאדם הזכות לסרב להעיד במשטרה אם אינו חשוד בפלילים.

האם מותר לזמן חשוד לחקירת משטרה בטלפון?

הזמנת המשטרה לחקירה פלילית יכולה להיעשות באמצעות הדואר או מסירה אישית וגם באמצעות הטלפון. ברוב מכריע של המקרים המשטרה מזמנת את החשוד לחקירה בטלפון בשיחה לא מזוהה כשהחוקר מאמת תחילה האם מדובר בחשוד ולאחר מכן מבקש ממנו להגיע לתחנת המשטרה.
החוקר יעשה ככל שביכולתו שלא למסור פרטים בנוגע לחקירה או למהותה בטלפון ויאמר לחשוד שהוא ידע על הדברים בתחנת המשטרה אולם זכותו המלאה של המוזמן לדרוש מידע נוסף ובכלל זה האם מדובר בחקירה באזהרה או בעדות והאם הוא זקוק לייעוץ עם עורך דין פלילי לפני חקירת המשטרה ולפני שיגיע לתחנת המשטרה.
כמובן שהמוזמן לתחנת המשטרה רשאי לדרוש קבלת הזימון בכתב באמצעות הפקס, המייל או הדואר וכן הוא רשאי לבקש את שמו של החוקר שזימן אותו לחקירת משטרה בטלפון ואת מספר הטלפון שלו כדי לאמת את המידע והזימון.

האם המשטרה רשאית לערוך חיפוש ללא צו בית משפט?

כדי שהמשטרה תוכל לערוך חיפוש בנכס או בגופו של אדם או ברכבו הרי שהעדיפות היא תמיד לחיפוש עם צו בית משפט חתום כדין אולם במקרים מיוחדים רשאית המשטרה לערוך את החיפוש ללא צו בית משפט וזאת במקרה שבו קיים חשד סביר של המשטרה לביצוע עבירה ובמידה ולא יתבצע חיפוש הרי שהעבריין יוכל להימלט ולמלט את הראיות שנמצאות ברשותו.
במקרה כזה יש למשטרה סמכות לבצע חיפוש גם ללא צו אולם כיום בתי המשפט בוחנים האם הראיות נאספו כדין ובמקרים מסויימים החליטו בתי המשפט לפסול ראיות שהושגו שלא כדין משום שמדובר בהליך שהוכר בפסיקת בית המשפט כ"בלתי הוגן" שנעשה תוך פגיעה בזכויותיו של החשוד בפלילים.
במקרה שכזה ייעוץ עם עורך דין פלילי רוטנברג יכול להביא לסגירת התיק מייד עם פתיחתו ותוך שעורך דין פלילי מבהיר לחוקרים את חומרת מעשיהם וחוסר הסמכות שבפעולותיהם.

כיצד יודעים האם הראיות וההודאות בחקירת המשטרה קבילות?

בפסיקת בית המשפט נתקבלה "הלכת יששכרוב" שקבעה את הכללים לפסילת ראיות בהליך פלילי שנתקבלו שלא כדין ובאופן פסול וכך קבע בית המשפט העליון שאדם שנחקר במשטרה ללא שניתנה לו הזכות להתייעץ עם עורך דין בטרם החלה החקירה, נחקר באופן פסול והראיות שהושגו באמצעות אותה החקירה פסולות שכן הן נתקבלו במשטרה באופן פסול וכך נוצרה "הלכת יששכרוב" שהסדירה את הצורך של המשטרה לפעול באופן חוקי תוך שמירה על זכויותיו של הנחקר בפלילים ולאחריה נתקבלה "הלכת בן חיים" שקבעה כי חיפוש לא חוקי יוביל לפסילת הראיות שנמצאו באותו החיפוש.
אנו במשרד עורך דין רוטנברג מתמחים בזיהוי מיידי של איסוף ראיות לא חוקי וחקירת משטרה פסולה ולכן כבר במהלך החקירה אנו יכולים להבהיר לחוקרי המשטרה את הפסול שבפעולותיהם וכך להביא לסגירת התיק הפלילי ומחיקת הרישום הפלילי בחשדות.

האם לכל חשוד בחקירת משטרה יש את הזכות להתייעץ עם עורך דין?

בהתאם לחוק המעצרים הרי שלכל אדם הזכות להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה לפני החקירה במשטרה וגם במהלכה ולכן על חוקר המשטרה חלה החובה ליידע את החשוד לגבי זכויותיו ועליו לאפשר לו להתייעץ עם עורך דין פלילי במידה וירצה זאת.
רק במקרי קיצון ובעבירות בטחוניות במקרים מסויימים ניתן למנוע ייעוץ משפט לפני חקירה באזהרה.

האם קטין זכאי לייעוץ משפטי לפני חקירת משטרה?

כשמדובר בחשוד שהוא קטין חלה חובה על חוקר המשטרה ליידע את ההורים של הקטין על עיכובו או על זימונו לחקירת משטרה כשהחריג הוא במקרה שהקטין הוא קורבן לעבירה מצד ההורה.
בחקירת משטרה תחת אזהרה הורי הקטין יכולים להיות נוכחים בחקירה וגם הם רשאים להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני החקירה ולדרוש להתייעץ עם עורך דין במהלך החקירה.

מהו הניסיון של עורך דין פלילי רוטנברג?

משרד עורך דין פלילי רוטנברג עוסק במשפט הפלילי למעלה מ-20 שנה ומתמחה בייצוג וליווי של חשודים ונאשמים בכל שלבי ההליך הפלילי החל מרגע הזימון לחקירה ועד להגשת כתב האישום כשאנו עושים כל שאפשר כדי להביא לשחרור החשוד ולהגיש בקשה לסגירת התיק הפלילי כנגדו ולהביא למחיקת הרישום הפלילי בעניינו כדי שעתידו המקצועי לא יפגע.
אם נפתח כנגדך תיק פלילי וקיבלת זימון לחקירה באזהרה במסגרת חקירה פלילית תוכל לפנות אלינו בכל זמן ובכל שעה ולקבל ייעוץ מעורך דין פלילי ותיק ומנוסה באופן מיידי.