ביטול כתב אישום בשל אי קיום שימוע במשפט פלילי /עו״ד פלילי

חוק סדר הדין הפלילי קובע כי הפרקליטות או התביעה במשפט פלילי תודיע לחשוד על העברת חומר שנוגע אליו בעבירת פשע ולחשוד מוקנית הזכות להשמיע את דברו לפני הרשויות בטרם אלו יחליטו על הגשת כתב אישום, הליך שכזה נקרא ״שימוע״ והחוק קובע כי יש לקיימו לפני שכתב אישום במשפט פלילי הוגש.

שליחת ההודעה על הזכות לשימוע

הפרקליטות או התביעה חייבים לשלוח את ההודעה על הזכות לשימוע לכתובת שבה רשום החשוד אך בכך היא אינה מסיימת את חובתה שכן עליה לערוך מעקב אחר הדואר שנשלח ולבחון האם הוא נתקבל והאם החשוד יודע שהוא זכאי לקיים שימוע בטרם הגשת כתב אישום.

זכות השימוע מאפשרת לחשוד בפלילים להציג את הגנתו לפני שיהפוך לנאשם כך שכלל טיעוניו נשמעים והפרקליטות שמקבלת את ההחלטה האם להגיש כתב אישום בודקת האם יש בדברים תוכן שיש בו להביא את התביעה להמנע מהגשת כתב אישום פלילי ובכך להמנע מלהפוך אזרח רגיל לנאשם בפלילים ולכן יש מקום לפרשנות רחבה במתן הזכות לשימוע בטרם הגשת כתב אישום.

אי קיום שימוע

במקרה ובו הרשות התובעת לא קיימה את הליך השימוע יכול נאשם להעלות את הטענה שלא נערך לו שימוע בטרם הגשת כתב אישום ולבקש לבטל את כתב האישום שהוגש כנגדו. עצם אי קיומו של הליך שימוע לא מחייב ביטול כתב אישום אולם יש לבחון את הסיבה לאי קיום השימוע לפי הכללים של המשפט המנהלי כך שנבדקת תוצאת הפגם בהליך המשפטי ובמידה ומתברר כי מדובר בפגם חמור בהתאם לנסיבות הרי שיש מקום לביטול כתב האישום.

המאשימה חייבת להקפיד על ניהול הליך השימוע בהתאם לחוק והוראותיו ולא לפעול כאוטומט כך שטיעוניו של החשוד יפלו על אזניים אטומות השימוע צריך להיעשות כך שתהיה לחשוד הזדמנות נאותה והוגנת לטעון את טענותיו בטרם יוגש כנגדו כתב אישום פלילי.

אם הנכם עומדים בפני שימוע בטרם הגשת כתב אישום פלילי פנו אלינו כדי שנבחן מהם הטענות שעליכם להעלות כדי שנוכל יחד לשכנע את התביעות להמנע מאישום במשפט פלילי כנגדכם!