שחרור ממעצר בהליך הסגרה/ עו״ד שגיב רוטנברג

בהתאם לחוק ההסגרה יכול בית המשפט בכל שלב של הליך ההסגרה להורות על מעצרו של המבוקש ותוקפו של צו המעצר יחול כל עוד ההליך נמשך ובאין החלטה אחרת.

בהתאם לכך, נקבע בבית המשפט העליון שהכללים שחלים בהליכי המעצר במסגרת חוק ההסגרה יהיו אותם הכללים החלים במסגרת מעצר עד תום ההליכים של נאשם בהליך פלילי רגיל.

לכן, בהליך שבו נבחנת שאלת מעצרו עד תום הליך ההסגרה יבחן בית המשפט את קיומן של ראיות לכאורה, עילת מעצר וחלופת מעצר. כלומר, גם אם ישנן ראיות לכאורה שמצדיקות לכאורה את הסגרתו של המבוקש עדיין ידרש בית המשפט לבחון האם ישנה אפשרות לשחרר את מבוקש ההסגרה לחלופת מעצר עד תום ההליך בעניינו.

תכליתה של חלופת המעצר נועדה לייצר מענה לעילת המעצר תוך פגיעה פחותה ככל שהדבר ניתן בחירותו של הנאשם או מבוקש ההסגרה למדינה זרה.

בהליכי הסגרה ניתן משקל גבוה ומיוחד לחשש להימלטות המבוקש וזאת בשל אופיו המיוחד של הליך ההסגרה שמכיל בתוכו חשש טבעי להימלטות והתחמקות מהדין שכן ברוב המקרים בקשות הסגרה למדינות זרות מוגשות לאחר שהמבוקש כבר נמלט מאימת הדין במדינה המבקשת.

הליך של הסגרה הוא שונה גם וייחודי גם מזווית המחויבות הבינלאומית של מדינת ישראל שנטלה על עצמה במסגרת שיתוף הפעולה בין המדינות במלחמה בפשע בינלאומי.

אולם, גם כשלוקחים את כל הנתונים דלעיל צריך לזכור שמבוקש ההסגרה הוא עדיין חף מפשע ויתכן שהבקשה להסגרתו תדחה בסוף ההליך ולכן יש לשקול בכובד ראש את האפשרות לשחררו גם כשישנן ראיות לכאורה כנגדו.

אנו עוסקים שנים רבות במשפט הפלילי ובמיוחד בהליכי משפט פלילי בינלאומי והסגרת מבוקשים לחו״ל.

אם הנך זקוק לייעוץ בתחום זה פנה אלינו.